Juridik

Fuktskadade enstegstätade hus ska åtgärdas

Fuktskadade enstegstätade hus ska åtgärdas

En uppgörelse har nåtts mellan husägare i Jönköping och byggentreprenören HSB Göta.

Ett 30-tal husägare i Jönköping har kommit överens med byggentreprenören HSB Göta om att få sina fuktskadade, nybyggda hus åtgärdade utan kostnad, detta eftersom HSB Göta använt en liknande byggmetod som den som Myresjöhus använde i de fuktdrabbade husen i Svedala.

Tidigare har HSB Göta sagt att deras enstegstätade putsfasad är utförd på ett annat sätt vilket då inte skulle utgöra någon fara för husen.

– Än så länge har man inte konstaterat att det finns något fel eller någon skada, man har gjort vissa indikativa mätningar, men vi har inte gjort något fel, sade Pierre Krusing, HSB Göta.

Men husägarna höll inte med om den bedömningen, och anlitade samma advokat som de i Svedala för att driva process. Nu uppges alla ha nått en uppgörelse.

Källa: SVT