Ekonomi

Försäkringsersättning hindrar ROT

Jonas Lindmark har undersökt villkoren i hemförsäkringarna.

Jonas Lindmark har undersökt villkoren i hemförsäkringarna. Foto vattenskada: Medlemmen Hejdukt ...ig

Reglerna för åldersavdrag gör att du efter en brand eller vattenskada kan tvingas betala större delen av reparationen själv. Då kan det vara bättre att anlita egna hantverkare och få ROT-avdrag.

Skatteverket medger inte ROT-avdrag när ett försäkringsbolag har betalat ut ersättning för en reparation, även om du själv via reglerna för åldersavdrag tvingas betalat merparten av kostnaderna för material och renovering.

Ett undantag som ger ROT-avdrag är om man i samband med åtgärdandet av försäkringsskadan också gör tilläggsarbeten, som inte har att göra med reparationen av den skada som försäkringsbolaget ersätter. Då är det viktigt att hantverkarna tydligt skiljer på reparationer och tilläggsarbeten i sina underlag och på fakturan.

Dessutom är det försäkringsbolaget som väljer hantverkare. De gör ofta arbetet på löpande räkning och detta kan bli dyrare om reparationen visar sig mer komplicerad än väntat.

Därför kan det i vissa fall vara billigare att försäkringsbolaget enbart river bort det som är skadat och sanerar, medan du själv betalar hela reparationsarbetet. Om skadan gäller två rum, så kan det löna sig att försäkringsbolaget enbart tar hand om reparationen av det nyaste. Avgörande är reglerna för åldersavdrag i din försäkring. Om till exempel en skada inträffar i ett badrum som är mer än 25 år gammalt så att alla åldersavdrag är 80 procent och maximalt åldersavdrag i försäkringen är 100.000 kronor, då kan det bli billigare att anlita egna hantverkare och få ROT-avdrag.

Prata med försäkringsbolaget innan reparationen av en skada påbörjas, så att du får hjälp att förstå gränserna i deras villkor och hur du kan hålla kostnaderna nere. Ofta är det även möjligt att välja billigare material än före skadan och därmed minska fakturan från försäkringsbolaget rejält.