Ekonomi, Juridik

Färre accepterar svartjobb

Färre accepterar svartjobb

Färre anser numera att svartjobb är okej och allt färre känner någon som anlitat svart arbetskraft.

Attityden till svartjobb har förändrats enligt en undersökning som Skatteverket gjort. Färre tycker numera att det är okej. Totalt tar 74 procent avstånd från svartjobb numera, medan det för 6 år sedan var något som dryga hälften av de tillfrågade kunde tänka sig.

— Det är en mycket glädjande normförbättring som har skett. Resultaten tyder på att vi har kommit väsentligt närmare Skatteverkets vision om ett samhälle där alla vill göra rätt för sig, säger Ingemar Hansson som är generaldirektör vid Skatteverket.

Skatteverket menar att RUT och ROT bidragit till denna utveckling, och att fler blivit positivt inställda till Sveriges skattesystem. I år är det bara 22 procent som uppger att de tycker illa om skattesystemet, jämfört med 44 procent 2006.

Undersökningen visar även att färre personer känner någon som anlitat svart arbetskraft och att färre personer tar svartjobb.