Fritidhus har byggts på miljöfarlig bergmassa

De hundratusentals ton tunnelborrningsmassor i Hemavan som från början uppgavs vara ofarliga, har nu visat sig vara miljöfarliga.

Boende i Hemavan har i flera år fått leva med förorenat vatten efter en tunnelborrning. Från början sades det att de hundratusentals ton bergmassor som blev över efter tunnelborrningen i Hemavan var ofarliga, detta slog Vägverkets utredning fast för fem år sedan. Men efter att boende i området kring E12:an sett missfärgningar på sitt dricksvatten valde Trafikverket förra året att beställa en ny utredning.

Den nya utredningen slog nyligen fast att Vägverket tolkat resultaten fel och att massorna är miljöfarliga. De innehåller bland annat alldeles för mycket nickel och zink. Massorna har bland annat använts till att bygga om E12:an, samt till markarbeten vid byggen av fritidshus och vid bygget av flygplatsen. Trafikverket kommer nu att riva upp vägen samt ge boende i området nya brunnar. Men i övrigt är det oklart vem som är ansvarig för de övriga massorna och vilka åtgärder som ska sättas in.