personstar

Upptäckta fel efter inflytt

Besvarad 13 nov 2017 av Stefan Häge

 1. Hej !
  Jag undrar vad som gäller när man efter inflytt upptäcker med hjälp av elektriker att det är felaktigheter i elen ? Jordade uttag som inte har jord i sig mm?
  Sen undrar jag även hur man kan göra då frys samt värmeväxlare ej fungerade vid inflytt, säjlaren säger att det gjorde det men det stämmer ej huset hade dessutom stått tomt i ca en månad.
  Tacksam för hjäp med vägledning
   
 2. Svar

 3. Hej,
  Vid köp av en fastighet är Jordabalken tillämplig. Man kan göra gällande fel som upptäckts efter tillträdet. Felen måste dock ha funnits redan då säljaren ägde huset. Vidare så ska felen ha varit dolda, det vill säga sådana du som köpare inte upptäckt eller borde ha upptäckt.
  Upptäcks fel ska de reklameras snarast. Med reklamation menas att man meddelar säljaren att man upptäckt fel som man vill göra gällande.
  Fel kan göras gällande under tio år ifrån tillträdet av fastigheten, härefter sker preskription.
  Angående vad du säger om värmeväxlaren, där du anger att ord står mot ord, så låter det som att du har att göra med en bevisfråga. Påstår man att något är fel ska man bevisa det. Jag kan råda dig att kontakta en advokat så att ni kan gå igenom de omständigheter du menar utgör fel.
   
  Stefan Häge

  Stefan Häge

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. R
  Rickard Ohlin ·
  Även om man har undersökningsplikt och att kontrollera ett jordat uttag verkligen är jordat rent tekniskt är inom undersökningsplikten är ju kraven på elinstallationer reglerade i regelverk och lagtext.

  Att montera jordade uttag ojordat är alltså lagbrott och så långt kan knappast undersökningsplinten sträcka sig.

  Det sagt är jag inte expert på detta.

  Dessutom är det en indikation på att någon som inte vet vad de gör har varit framme.
  Jag hade sett över resten av elen i bostaden.
   
 6. B
  brumbjorn ·
  Bra att de påstår att det fungerade. Då har det skett efter köp men före tillträdet. = säljarens ansvar.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Bygga hus - delad entreprenad

  Hej! Skall bygga hus på en tomt jag äger. Va/el/fiber är förberett. I övrigt skall en byggentreprenad stå för totalentreprenad bortsett från att vi lyfter ur själva markentreprenaden ur det...
 2. Söndertrasat järnstaket - ersättningsnivå?

  Sopbilen körde för några veckor sedan sönder vårt 6 meter långa järnstaket. Det ansvariga sophämtningsföretaget Suez Recycling AB tog kontakt med oss och meddelade att man skulle stå för en...
 3. Vad får vi bygga intill vattnet?

  Hej Köpt en tomt där det är prickmark i ena änden, som angränsar till vatten. Vår tomtgräns går ner i vattnet, en sk tätningsgräns enligt våra papper. Vad har vi rätt att göra intill vattnet, kan...
 4. Oskälig faktura efter muntligt avtal om löpande räkning på köksrenovering

  Hej, Jag hoppas att ni kan ge lite vägledning och svar i vad som gäller i vårt ärende. Vi köpte ett hus som vi tillträdde 6/11 i år. Innan tillträdet träffade vi en firma som jobbar med...
 5. Kräva tidigare ägare på ersättning för vattenläcka?

  Vi tillträdde ett hus 22/12-17 och vi var där den 25 december och hörde att det susade väldigt i tvättstugan och där sitter vattenmätaren, men den rörde sig inte eftersom vattnet var avstängt. Den...
 6. Nybygg villa

  Hej.jag såld nytt byggt villa som privat persson genom maklare firma. Efter fler månaden nya ägare borjä att ringer mig med sina anmärkningar .Blöser gjenom dörren ,blandare borjä att droppa lite...
 7. Måste förrättning leda till förbättring?

  Hej, Vi har för ungefär ett år sedan styckat av en tomt på vilken vi har byggt ett hus som nyligen blev klart. Tomten är runt 3500 m2. Nu vill vi genom en fastighetsreglering tillföra ytterligare...
 8. Grannen har friggebod på vår tomt

  Hej! Vi flyttade in i ett hus för ett tag sedan och efter en tid när man bott in sig lite tyckte jag nog att grannens friggebod stod lite väl nära vårt hus. Efter att ha försökt hitta...
 9. Fastighetsbestämning av gräns i skog

  På Storskifteskartan består en gräns av tre raka linjer med två stora stenblock där gränsen vinklar sig. Grannen har någon gång lagt taggtråd mellan 10 och 20 m in på min fastighet och hävdar att...
 10. Uppsägning av nyttjanderätt

  Markägaren före mej arrenderade ut en bit av en åker till en granne. Ca 35 år sedan. Man använde åkerbiten som en extra gräsmatta. Grannhuset är mu sålt två gånger under dessa åren.Jag vill nu...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.
 • Advokaterna Stefan Häge och Filip Rydin vid Kriström Advokatbyrå svarar på frågor om juridik.

Ställ en fråga

Verifiering:

Läs mer