personstarthumb-up

Tilläggsarbete utan godkännande

Besvarad 10 jan 2017 av Stefan Häge

 1. Hej, jag har avtal med en hustillverkare och entreprenadavtal ABS09 för nybyggnation av en 2 plans villa. När grundet och schaktningsarbetena var färdiga kom en faktura på tilläggsarbeten på ca 300 000, ca 50% av priset mot det fasta priset för grund och schakt.
  Entreprenören har inte förankrat detta utan anser nu att: "det finns särskilda skäl att anta att du vill
  ha arbetet utfört" som det står i konsumentverkets riktlinjer. Marken var sank och således behövdes mer massor schaktas bort och grus fylldes upp.
  Har entreprenören skyldighet att informera skriftligt om ÄTA? Har jag skyldighet att betala detta?
   
 2. Svar

 3. ABS09 är ett standardavtal som bygger på konsumenttjänstlagen. De allmänna bestämmelserna hänvisar på flera ställen direkt till lagtexten, så bland annat i frågan om tilläggsarbeten.

  I 8 § konsumenttjänstlagen föreskrivs följande:

  Om det när tjänsten utförs framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete), skall näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar.

  Kan konsumenten inte anträffas eller får näringsidkaren av annan orsak inte anvisningar av honom inom rimlig tid, får näringsidkaren utföra tilläggsarbetet

  om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten, eller
  om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget.
  Näringsidkaren är skyldig att utföra sådant tilläggsarbete som inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten, om konsumentens anvisningar inte kan inhämtas eller om konsumenten begär det.

  I fråga om pristillägg för tilläggsarbete gäller 38 §.


  Som framgår ska näringsidkaren som huvudregel kontakta dig som konsument och begära anvisningar. För tilläggsarbeten som utförts enligt 8 § har näringsidkaren rätt till ersättning enligt 38 § konsumenttjänstlagen. Har näringsidkaren utfört tilläggsarbete utan att ha försökt kontakta konsumenten kan det vara så att denne inte har rätt till ersättning för sitt arbete. Som framgår av lagtexten ovan finns det dock situationer då näringsidkaren får/är skyldig att utföra tilläggsarbeten då kontakt med konsumenten inte gått att ordna. Under sådana situationer är näringsidkaren alltjämt berättigad till ersättning.

  I ditt fall nämner du att näringsidkaren angivit att denne utgått ifrån att det finns särskilda skäl att anta att du ville ha arbetet utfört. I detta läge ska rekvisitet särskilda skäl uppmärksammas. Det åligger näringsidkaren att visa att sådana särskilda skäl finns.

  Jag uppmanar dig att söka biträde av en advokat som kan gå igenom just ditt ärende. Utan tillgång till avtalshandlingar och övriga specifika omständigheter är det svårt att ge annat än ett generellt svar. Huvudregeln är dock att näringsidkaren ska underrätta dig som konsument och begära dina anvisningar. Ta med dig det och diskutera frågan med en advokat som har möjlighet att sätta sig in i ditt ärende.
   
  Stefan Häge

  Stefan Häge

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Oskälig faktura efter muntligt avtal om löpande räkning på köksrenovering

  Hej, Jag hoppas att ni kan ge lite vägledning och svar i vad som gäller i vårt ärende. Vi köpte ett hus som vi tillträdde 6/11 i år. Innan tillträdet träffade vi en firma som jobbar med...
 2. Söndertrasat järnstaket - ersättningsnivå?

  Sopbilen körde för några veckor sedan sönder vårt 6 meter långa järnstaket. Det ansvariga sophämtningsföretaget Suez Recycling AB tog kontakt med oss och meddelade att man skulle stå för en...
 3. Upptäckta fel efter inflytt

  Hej ! Jag undrar vad som gäller när man efter inflytt upptäcker med hjälp av elektriker att det är felaktigheter i elen ? Jordade uttag som inte har jord i sig mm? Sen undrar jag även hur man kan...
 4. Upptäckta fel efter husköp

  Hej ! Jag undrar vad som gäller då jag köpt ett hus och efter inflytt med hjälp av elektriker upptäcker att det är felaktigheter i elen . Bla jordade uttag som ej har jord isig. Vad har jag för...
 5. Dolt fel, tak

  Hej. Vi har just köpt en fastighet och när vi skulle spackla och måla innertak så upptäckte vi att föregående ägare vid tidigare renovering, dels lagt gipsskivor fel väg mot reglerna och dels har...
 6. Slå ihop tomter?

  Jag har två obebyggda tomter som gränsar till varandra. Jag vill av olika skäl slå ihop dessa till en tomt. Går det? Vad ska man tänka på? Finns det några hinder?
 7. Köp av tomt privat

  Efter att ha letat efter en tomt för nybyggnation av en villa i flera år utan att lyckas, har vi nu hittat en perfekt tomt. MEN den är inte till salu. Vi funderar på att kontakta ägaren av tomten,...
 8. Två ägare, sälja med tvång?

  Jag har tillsammans med min syster ärvt vårt föräldrahem och hon bor nu ensam i huset. Eftersom hon missköter huset vill jag att hon flyttar ut och att vi säljer huset. Hon vägrar att flytta och...
 9. Grannens träd ligger på vårt hus

  Vi informerade grannen om, att vi ville ha bort allt grenverk , som låg över vårt tak till förrådsbyggnaden. Trädet planterat ca 1 m från gränsen. På denna vår begäran reagerade grannen våldsamt...
 10. Husköp utan mäklare - hur skriva köpekontrakt?

  Hej! På banken säger de att jag ska ta reda på att det köpekontrakt jag skrivit med säljaren är; - Juridiskt riktigt, även köpebrevet! Vart kan jag få tag på dessa juridiskt riktiga blanketter?...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.
 • Advokaterna Stefan Häge och Filip Rydin vid Kriström Advokatbyrå svarar på frågor om juridik.

Ställ en fråga

Verifiering:

Läs mer