Tilläggsarbete utan godkännande

Besvarad 10 jan 2017 av Stefan Häge

 1. Hej, jag har avtal med en hustillverkare och entreprenadavtal ABS09 för nybyggnation av en 2 plans villa. När grundet och schaktningsarbetena var färdiga kom en faktura på tilläggsarbeten på ca 300 000, ca 50% av priset mot det fasta priset för grund och schakt.
  Entreprenören har inte förankrat detta utan anser nu att: "det finns särskilda skäl att anta att du vill
  ha arbetet utfört" som det står i konsumentverkets riktlinjer. Marken var sank och således behövdes mer massor schaktas bort och grus fylldes upp.
  Har entreprenören skyldighet att informera skriftligt om ÄTA? Har jag skyldighet att betala detta?
   
 2. Svar

 3. ABS09 är ett standardavtal som bygger på konsumenttjänstlagen. De allmänna bestämmelserna hänvisar på flera ställen direkt till lagtexten, så bland annat i frågan om tilläggsarbeten.

  I 8 § konsumenttjänstlagen föreskrivs följande:

  Om det när tjänsten utförs framkommer behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete), skall näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar.

  Kan konsumenten inte anträffas eller får näringsidkaren av annan orsak inte anvisningar av honom inom rimlig tid, får näringsidkaren utföra tilläggsarbetet

  om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten, eller
  om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget.
  Näringsidkaren är skyldig att utföra sådant tilläggsarbete som inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten, om konsumentens anvisningar inte kan inhämtas eller om konsumenten begär det.

  I fråga om pristillägg för tilläggsarbete gäller 38 §.


  Som framgår ska näringsidkaren som huvudregel kontakta dig som konsument och begära anvisningar. För tilläggsarbeten som utförts enligt 8 § har näringsidkaren rätt till ersättning enligt 38 § konsumenttjänstlagen. Har näringsidkaren utfört tilläggsarbete utan att ha försökt kontakta konsumenten kan det vara så att denne inte har rätt till ersättning för sitt arbete. Som framgår av lagtexten ovan finns det dock situationer då näringsidkaren får/är skyldig att utföra tilläggsarbeten då kontakt med konsumenten inte gått att ordna. Under sådana situationer är näringsidkaren alltjämt berättigad till ersättning.

  I ditt fall nämner du att näringsidkaren angivit att denne utgått ifrån att det finns särskilda skäl att anta att du ville ha arbetet utfört. I detta läge ska rekvisitet särskilda skäl uppmärksammas. Det åligger näringsidkaren att visa att sådana särskilda skäl finns.

  Jag uppmanar dig att söka biträde av en advokat som kan gå igenom just ditt ärende. Utan tillgång till avtalshandlingar och övriga specifika omständigheter är det svårt att ge annat än ett generellt svar. Huvudregeln är dock att näringsidkaren ska underrätta dig som konsument och begära dina anvisningar. Ta med dig det och diskutera frågan med en advokat som har möjlighet att sätta sig in i ditt ärende.
   
  Stefan Häge

  Stefan Häge

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Bodelning, skilsmässa och fritidsboende på fruns sida

  Hej! Vi ligger i en på börjad skilsmässa. Vi har ett hus med hälften ägande på och ett fritidsboende som är min frus sida (hon är skriven på en tredjedel) men efter ca 18 års äktenskap och 24 år...
 2. Dolt fel?

  Jag sålde mitt hus för snart 2 år sedan. Köparen har nu kontaktat mig gällande"dolt fel". Mitt hus var byggt -43 och tillbyggt av förra ägaren -91 med anledning utav åldern på mitt hus så tecknade...
 3. Dispyt över mark

  Hej! Vi har ett landställe i en by, där i anslutning till vår tomt låg en bit mark som tillhörde en familj längre bort i byn, och vår familj hade en bit mark som låg i anslutning till deras tomt....
 4. Tilläggsarbete utan godkännande

  Hej, jag har avtal med en hustillverkare och entreprenadavtal ABS09 för nybyggnation av en 2 plans villa. När grundet och schaktningsarbetena var färdiga kom en faktura på tilläggsarbeten på ca...
 5. Pris på hus?

  Hej, Vi håller på och bygger hus. I augusti 2015 hade vi en ritning klar som vi fick offert, produktionskostnadskalkyl (inklusive entreprenad) och köpekontrakt på. När vi kom fram till april när...
 6. Svartmögel efter två år - nyproducerat trähus

  Hej! Vi köpte ett nyproducerat trähus 2010. Redan efter två år var huset drabbat av svartmögel precis som samtliga grannars hus på gatan. Nio hus till... Säljaren gjorde små åtgärder på två hus...
 7. Oense om priset, renoverat toa/dusch

  Hej. har renoverat min toa/dusch. Allt revs ner till reglarna och byggdes upp igen. Elektriker ingick inte i offerten liksom vitvaror. Fick betala en tilläggsfaktura från snickaren, på bygge som...
 8. Muntligt avtal för att gjuta platta

  Fick ett pris på 70 tkr inkl rot för att få 2 plattor gjutna. 20 och 14 kvm. Allt arbete och mtrl omfattades i priset. Nu kom fakturan på 129 t kr inkl rot avdrag. Förklaring blev av att d behövda...
 9. Intrång på vår tomt

  Hej, vår granne har kapat flera träd på vår tomt, uppfört ett stängsel utan att prata med oss först samt har kapat en stor och fin gammal rosbuske som var i vägen när stängslet uppfördes fast den...
 10. Ej fullbordat hantverk?

  Hej! Jag behövde få två rum bredspacklade och pratade med en hantverkare om detta. Vi kom fram till att det borde ta 5 dagar och kosta runt 10000 kr, men efter ett par dagars jobb så sa han att...

Visa alla frågor

Fråga experten

Ställ en fråga

Verifiering:

Läs mer