Byggahus.se

Staket i tomtgräns mot vårt garage

Besvarad 26 mar 2015 av Stefan Häge

 1. Vår granne har slagit upp ett enkelt trästaket, ca 1m högt, precis i tomtgränsen. Problemet är att tomtgränsen är dragen framför vår garageinfart, ca 50 cm från vår garageport. Vi kan alltså inte ens slå upp porten mer än en smal glipa. Det verkar inte finnas något servitut ang marken fram till vårt garage, men sedan farmor köpte fastigheten på 60-talet så har hon fått köra in sin bil i garaget, och alltså passerat grannen mark. Har han lagen på sin sida när han gör så här? Vi håller på att sälja fastigheten och grannen är en av spekulanterna och har lagt ett skambud. Mvh Anna
   
 2. Svar

 3. Hej Anna,

  Det första man måste göra är att skilja på staket och exempelvis plank och murar. Staket är nämligen enligt huvudregeln inte bygglovspliktigt.

  Det finns bestämmelser som reglerar förhållandet grannar emellan, dessa finner du i Jordabalkens 3 kapitel. I detta kapitel stadgas bland annat att var och en vid nyttjande av sin fastighet ska ta skälig hänsyn till omgivningen. I paragrafen (3 kap. 1 §) åsyftas åtgärder, vilka vidtas av ägare eller annan vid nyttjande av fast egendom och vilka får betydelse för annan fast egendom.

  Som du säkert förstår är det svårt att svara på frågan vad skälig hänsyn innebär, det är något som får prövas i varje fall. Vad som ändå kan sägas är att står staketet på tomtgränsen så krävs en överenskommelse. Är det däremot så att det står på grannens fastighet blir det knepigare då huvudregeln blir att grannen har rätt att ha ett staket på sin tomt. Är det fråga om ett staket som kräver underhåll måste din granne förmodligen flytta in staketet så pass mycket på sin tomt att utrymme finns för att på egen fastighet utföra underhållsarbete.

  Med Vänlig hälsning
   
  Stefan Häge

  Stefan Häge

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Jordvärme på annans tomt

  Hejsan. Vi ska bygga nytt hus och använda jordvärme som uppvärmning. För att det ska bli så bra för oss så möjligt så vill entreprenören dra en av slangarna på egen tomt samt en annan på...
 2. Tomtgränser - vår granne har flyttat mitt gränsrör

  Läser med största intresse i er artikel tomtgränser, staket och grannar (https://www.byggahus.se/ekonomi/tomtgranser-staket-grannar-fastighetsjuristen-forklarar) att "...lantmäteriets karta har...
 3. Vems är skyldigheten att ange tomtgräns vid köp?

  - vi köpte tomt utan utsatta stolpar/tomtmarkering - ena grannen kräver att stolpar ska var utsatta innan de går med på Bygglov, kan grannen stoppa Bygglovet pga detta? - är säljaren skyldig att...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson
  Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Läs mer