Byggahus.se

Slå ihop tomter?

Besvarad 23 okt 2017 av Stefan Häge

 1. Jag har två obebyggda tomter som gränsar till varandra. Jag vill av olika skäl slå ihop dessa till en tomt. Går det? Vad ska man tänka på? Finns det några hinder?
   
 2. Svar

 3. Hej,
  Fråga är om en fastighetsbildningsåtgärd som kallas sammanläggning. Sammanläggning utförs efter en lantmäteriförrättning. En första förutsättning för sammanläggning är att fastigheterna har samma ägare, så tycks ju vara fallet här. Om det finns inskrivningar i fastigheterna kan detta medföra problem. Vidare kan tvister om bättre rätt, lösningsrätt till fastighet, om fastighet är utmätt, belagd med kvarstad osv. utgöra hinder för sammanläggning.
  Utöver ovanstående så finns allmänna villkor för fastighetsbildning i Fastighetsbildningslagens 3 kapitel. Där finns en rad förutsättningar som ska vara uppfyllda men det handlar till stor del om en lämplighetsprövning, blir den nya fastigheten lämplig för det ändamål den har.
   
  Stefan Häge

  Stefan Häge

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Ansvar för träd och grenar i tomtgräns

  Bakgrund: 1) Stora träd (tall) 2) Inte direkt snygga 3) Grenar ramlar ner, både stora och små 4) Träden skräpar ner vår välskötta gräsmatta och tomt, barr och kottar Frågor: a) Vem är ansvarig om...
 2. Prickmark - vem bestämmer hur nära man får bygga?

  Ställde en fråga om prickad tidigare i denna spalt. Har inte fått den besvarad av någon anledning? Vem bestämmer över avståndet som den prickade marken omfattar. I min kommun sätter kommunen 2...
 3. Grannens träds rötter och grenar växer in på min fastighet

  Hej.Jag har en mur på min tomt mot grannens tomt (som ligger 80 cm högre än min tomt). Grannen har träd och buskar på gränsen som trängt sönder min mur (12 meter) och växtlighet som hänger över...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson
  Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Läs mer

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.