Byggahus.se
 1. Hur mycket el förbrukar du? Jämför med andra

Prickmark - vem bestämmer hur nära man får bygga?

Besvarad 10 apr 2019 av Emil Karlsson

 1. Ställde en fråga om prickad tidigare i denna spalt. Har inte fått den besvarad av någon anledning? Vem bestämmer över avståndet som den prickade marken omfattar. I min kommun sätter kommunen 2 meter istället för normala 4,5 meter.
   
 2. Svar

 3. Hej,

  Beklagar att din tidigare fråga inte besvarats. Jag klistrar in frågan här nedan för läsbarhetens skull.

  "Jag har fått en ny detaljplan på remiss tillsammans med mina grannar, 14 stycken. Där skriver kommunen att den prickade marken mot min och grannarnas fastigheter sätts till 2 meter för de nya tomterna. Själv har jag 4,5 meter mot den mark kommunen nu vill bygga bostäder på. De nya fastigheter som planeras ska iaktta 4,5 meter mot kommunens mark men bara 2 meter mot enskild mark. Vad gäller?"

  Innan den 1 juli 1987 fanns det generella bestämmelser i 39 § byggnadsstadgan som innebar att byggnader skulle placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns (huvudsakligen av brandskyddskäl). För gamla planer så gäller 4,5 meters-regeln numera som en planbestämmelse. Idag finns det ingen generell regel, istället så krävs särskilda planbestämmelser för att reglera minsta avståndet till fastighetsgräns (4 kap 16 § Plan- och bygglagen) Om inga särkilda bestämmelser finns skall frågan istället prövas i bygglovsprövningen.

  Ett sätt för planmyndigheten att reglera områdets bebyggelse är genom att lägga ut så kallad "prickmark". Prickmarken kan vara - och är kanske ofta - 4,5 meter bred men kan egentligen precis lika gärna vara 1,2 eller 6 meter. För att spä på förvirringen så finns det i plan- och bygglagen regler om att bygglovsbefriade åtgärder så som attefallshus och liknande inte får företas närmare gräns än 4,5 meter utan grannens medgivande. (9 kap 4-5a §§ PBL).

  Det korta svaret är således att det bestäms av planmyndigheten som ska göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Kommunens beslut att anta detaljplanen kan förstås alltid överklagas till mark- och miljödomstolen.
   
  E

  Emil Karlsson

  Jurist

 4. Kommentarer

 5. Guler Sagirbey
  Guler Sagirbey ·
  Om man ska bygga en staket närmaste grannens gård som vi är 12 st radhus samt samfällighet , ska man då veta sin gräns samt om man ska precis placera sin gräns staket grannens altan väg ,utan att ha ngt. underhålls avstånd utan att grannens tillstånd , utan att ha en särskild gränsutvisning /fastighetsbestämning? Efter som gränsen är osäkert krävs då en fastighetsbestämning . Vilka är det juridisk bindande inte bara gissning?
  Vem bestämmer innan byggaltan eller staket avstånd av gränsen är halv meter
  Tacksam för svar
  mvh GS.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Ansvar för träd och grenar i tomtgräns

  Bakgrund: 1) Stora träd (tall) 2) Inte direkt snygga 3) Grenar ramlar ner, både stora och små 4) Träden skräpar ner vår välskötta gräsmatta och tomt, barr och kottar Frågor: a) Vem är ansvarig om...
 2. Prickmark - vem bestämmer hur nära man får bygga?

  Ställde en fråga om prickad tidigare i denna spalt. Har inte fått den besvarad av någon anledning? Vem bestämmer över avståndet som den prickade marken omfattar. I min kommun sätter kommunen 2...
 3. Grannens träds rötter och grenar växer in på min fastighet

  Hej.Jag har en mur på min tomt mot grannens tomt (som ligger 80 cm högre än min tomt). Grannen har träd och buskar på gränsen som trängt sönder min mur (12 meter) och växtlighet som hänger över...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson
  Emil Karlsson svarade tidigare på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, men tyvärr inte längre. Den är användaren är avaktiverad.

Läs mer

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.