Byggahus.se

Otjänligt vatten i nyköpt hus

Besvarad 9 feb 2015 av Stefan Häge

 1. Hej.
  Vi har nyligen köpt ett hus med egen brunn. Säljaren sa att vattnet var bra och visade papper på gamla kemiska vatten analyser. Men vi valde att ta nya prover på vattnet, både kemiska och microbiologiska. Vi tog proverna innan tillträde men fick svar först efter inflytt. Vattnet visade sig vara otjänligt. Säljaren valde att hjälpa oss att klorera brunnen. Det låg massa sniglar och skräp i brunnen som vi tog bort så vi trodde att det skulle bli bra nu men vi tog nya prover och nu är vattnet tjänligt men anmärkning. Det innehåller fortfarande koliforma bakterier och e koli. Nästa steg nu är att installera ett UV filter som tar bort alla bakterier så nu är min fråga är det upp till oss att bekosta detta eller är det säljaren som ska bekosta det eftersom dom sa att vattnet var bra.
  Tack på förhand
   
 2. Svar

 3. Hej,

  När man köper ett hus har man som köpare en så kallad undersökningsplikt, denna ger att en köpare inte får åberopa fel som denne borde ha upptäckt. I denna undersökningsplikt ligger exempelvis att undersöka brunnen om huset/fastigheten är försedd med en sådan. Hur långtgående undersökningsplikten är i ett specifikt fall är svårt att avgöra, men klart är att en uppgift från säljaren kan ha inverkan på undersökningsplikten på så sätt att den både kan öka och minska.

  I ditt fall är det fråga om uppgifter om att vattnet skulle vara bra. Uppgifter från en säljare har, beroende på vad som sägs, olika tyngd. Exempelvis så skiljer man på utfästelser som kan neutralisera eller åtminstone minska en köpares undersökningsplikt och allmänt lovprisande som inte på samma sätt medför ansvar för säljaren. Kravet på en utfästelse är att den ska ha viss precision. Högsta domstolen ställningstagande i NJA 1978 s. 301 är intressant, där hade en säljare på köparens fråga om vattnet i brunnen svarat att det var ”friskt och kallt”. Detta ansågs gränsa till allmänt lovprisande och utgjorde alltså inte en utfästelse. Talan i målet ogillades, dvs. de som stämde fick inte rätt.

  Fallet ovan belyser, i viss mån, din fråga men det är givetvis så att varje fall är unikt och detta svar kan således bara belysa en generell situation.
  Funderar du på möjligheterna att vända dig mot säljaren för att få ersättning för kostnaden att åtgärda brunnen rekommenderar jag dig att besöka ett ombud som kan gå igenom hela ditt ärende.
   
  Stefan Häge

  Stefan Häge

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Jordvärme på annans tomt

  Hejsan. Vi ska bygga nytt hus och använda jordvärme som uppvärmning. För att det ska bli så bra för oss så möjligt så vill entreprenören dra en av slangarna på egen tomt samt en annan på...
 2. Tomtgränser - vår granne har flyttat mitt gränsrör

  Läser med största intresse i er artikel tomtgränser, staket och grannar (https://www.byggahus.se/ekonomi/tomtgranser-staket-grannar-fastighetsjuristen-forklarar) att "...lantmäteriets karta har...
 3. Vems är skyldigheten att ange tomtgräns vid köp?

  - vi köpte tomt utan utsatta stolpar/tomtmarkering - ena grannen kräver att stolpar ska var utsatta innan de går med på Bygglov, kan grannen stoppa Bygglovet pga detta? - är säljaren skyldig att...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson
  Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Läs mer