Byggahus.se

Jordvärme på annans tomt

Besvarad 6 dec 2019 av Emil Karlsson

 1. Hejsan. Vi ska bygga nytt hus och använda jordvärme som uppvärmning. För att det ska bli så bra för oss så möjligt så vill entreprenören dra en av slangarna på egen tomt samt en annan på grannfastigheten (åkermark).

  jag har vart i kontakt med fastighetsägaren som inte har några problem med att lägga en av slingorna på hans mark. Men för att säkra upp för framtiden så vill jag ha något slags servitut som säkrar att jag kan ha slangen där.

  hur ska jag gå tillväga? Om servitut, vilket? Andra avtal?
   
 2. Svar

 3. Hej!

  Först och främst så får man gratulera till vad som låter som en snäll och resonabel granne! Klokt att tänka framåt - bristande "framåttänk" är inte sällan en av orsakerna bakom påfrestande och dyra tvister.

  För att säkra er rätt att ha kvar jordvärmeslingorna på grannens mark vid exempelvis en försäljning av hans eller er fastighet så rekommenderar jag er att ordna ett servitut. Servitut gäller mellan fastigheterna (alltså inte mellan fastighetsägarna) vilket innebär en säkerhet vid ägarbyte med mera.

  Om man - vilket ni verkar vara - är överens så är ett avtalsservitut som sedan skrivs in i fastighetsregistret en bra lösning. Avtalsservitut har i princip samma giltighet och skydd som ett så kallat officialservitut (servitut bildat av lantmäterimyndighet) och ger er utmärkt skydd för framtiden, men är en snabbare (och billigare) lösning än ett servitut bildat genom förrättning. För att erhålla skydd gentemot en eventuell ny ägare (tredje man) fullt ut så behöver servitutet skrivas in hos inskrivningsmyndigheten på Lantmäteriet. Inskrivning av ett avtalsservitut kostar 375 kronor.

  Formkraven vid servitut återfinns i 14 kap 5 § Jordabalken, som säger att servitut ska upplåtas skriftligen av den tjänande (belastade) fastighetens ägare, ange härskande (förmånshavande) och tjänande (belastad) fastighet samt ändamålet med upplåtelsen.

  Några tips på vägen är:
  * Ha med en bra karta över slingans/servitutets sträckning.
  * Säkra även rätten att byta ut slingan, alltså inte bara bibehålla den befintliga.
  * Kom ihåg att skriva in avtalsservitutet, det är ett måste för att skydda rättigheten gentemot tredje man. Det gör du hos lantmäteriet, se www.lantmateriet.se.

  Om man känner sig osäker så går det så klart bra att söka hjälp med formuleringen av servitutet hos valfri jurist eller advokat.

  Lycka till!

  /Emil
   
  Emil Karlsson

  Emil Karlsson

  Jurist

 4. Kommentarer

 5. F
  Fjärde bygget ·
  Hej!
  Om jordvärme på annans tomt:
  Vi hade samma situation när vi planerade jordvärme. Grannen var hygglig och vi gjorde ett skriftligt avtal om sträckningen för jordvärmeslangarna. Men det räckte inte med avtal. Ortens Miljöförbund måste också godkänna projektet.

  I vårt fall hindrades jordvärmelösningen av Miljöförbundet, som hänvisade till Riksantikvarieämbetet. Det fanns nämligen uppgifter om en stenåldersbosättning på åkern där vi skulle lägga slangarna. På sådana platser får man överhuvudtaget inte gräva. För oss skulle alltså ett servitut ha varit en onödig åtgärd.
  Vi fick tänka om. Också bergvärme krävde godkännande av Miljöförbundet, men ett 190 m djupt hål var ok. Kanske kraven är olika i olika delar av landet? Det här gällde Skåne, med gott om fornminnen.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Jordvärme på annans tomt

  Hejsan. Vi ska bygga nytt hus och använda jordvärme som uppvärmning. För att det ska bli så bra för oss så möjligt så vill entreprenören dra en av slangarna på egen tomt samt en annan på...
 2. Tomtgränser - vår granne har flyttat mitt gränsrör

  Läser med största intresse i er artikel tomtgränser, staket och grannar (https://www.byggahus.se/ekonomi/tomtgranser-staket-grannar-fastighetsjuristen-forklarar) att "...lantmäteriets karta har...
 3. Vems är skyldigheten att ange tomtgräns vid köp?

  - vi köpte tomt utan utsatta stolpar/tomtmarkering - ena grannen kräver att stolpar ska var utsatta innan de går med på Bygglov, kan grannen stoppa Bygglovet pga detta? - är säljaren skyldig att...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson
  Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Läs mer