Husköp utan mäklare - hur skriva köpekontrakt?

Besvarad 16 jun 2017 av Stefan Häge

 1. Hej!
  På banken säger de att jag ska ta reda på att det köpekontrakt jag skrivit med säljaren är; - Juridiskt riktigt, även köpebrevet!
  Vart kan jag få tag på dessa juridiskt riktiga blanketter?
  Jag har en sådan boende situation att jag är så gott som tvungen att köpa det boende jag tidigare hyrt och har i nuläget inte råd med en mäklare, så det är lite ''pirrigt'' .
  hälsningar Carina Fransson
   
 2. Svar

 3. Hej Carina,

  Det går alldeles utmärkt att köpa hus utan att anlita mäklare. Eftersom du skriver hus utgår jag ifrån att det är fråga om en fastighet. Det som dock ska sägas är att det finns mycket att tänka på när man köper ett hus, i normalfallet är det en av de större affärerna en person gör i sitt privatliv. Det finns alldeles säkert blanketter och mallar att finna på nätet. För att en handling ska vara ”juridiskt riktig” krävs det i det här fallet följande:

  Avtal om överlåtelse av fast egendom är ett formalavtal, dvs. det måste upprättas i viss form för att bli giltigt. Här berörs bara avtalstypen köp. Formkravet innebär att en skriftlig köpehandling ska upprättas och att den ska innehålla följande moment:

  a) Säljarens och köparens underskrifter
  b) Köpeobjekt (ange ex.vis fastighetsbeteckning)
  c) Köpeskillingen
  d) S k överlåtelseförklaring

  Ofta används två köpehandlingar; den första kallas vanligen köpekontrakt och den senare köpebrev. I köpekontraktet regleras samtliga villkor för överlåtelsen, medan köpebrevet i princip - utöver minimimomenten ovan - bara innehåller ett kvitto på betalningen.
  Avseende köpeavtalet så är det brukligt att reglera mer än vad som anges ovan.

  Ett köpekontrakt kan innehålla bland annat följande:

  – Kontraktet inleds med en ingress som innehåller uppgifter om parterna, fastigheten, en överlåtelseförklaring och köpeskillingen.
  – Tillträdet
  – Betalningen m m
  – Köpeskillingsavräkningen
  – Räntor
  – Återgångsvillkor, tillstånd m m
  – Återgång om köparen inte får överta lån
  – Avstyckning
  – Klyvning
  – Relaxation
  – Tillstånd eller samtycke
  – Perioden köpet - tillträdet
  – Nya inteckningar/pantsättningar
  – Kostnader och intäkter
  – Faran
  – Säljarens rättsliga dispositioner
  – Fastighetens skick vid tillträdet
  – Belastningar på fastigheten
  – Inteckningar och panträtter
  – Övriga belastningar, främst arrende- och hyresavtal
  – Fastighetens egenskaper m m
  – Taxeringsvärde och typkod
  – Fastighetstillbehör
  – Fastighetens areal
  – Byggnad: uppförande och användningssätt
  – Särskilda egenskaper
  – Anslutningsavgifter, gatukostnader m m
  – Friskrivning från ansvar för fel
  – Påföljder vid fel
  – Reklamation och preskription
  – Handlingar och serviceavtal som rör fastigheten
  – Köpebrevsklausul
  – Datering och underskrifter.

  Jag förstår att det kan vara svårt att ta kostnaden för att anlita någon men tänk på att det förmodligen är en stor affär. Mitt råd är att du, om ni inte anlitar mäklare, tar en diskussion med en advokat som kan hjälpa till med handlingarna.

  Med vänlig hälsning
  Stefan Häge
  Advokat
   
  Stefan Häge

  Stefan Häge

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. D
  Daniel 109 ·
  Om man anlitar en mäklare för formalian, men inte annonser, visningar m.m., så bör det inte bli särskilt dyrt. Det är nog en vettig väg att hå.
   
 6. S
  SineQuaNon ·
 7. S
  Stingray468 ·
  Tar man lån hos SBAB har jag för mej att man har gratis juridisk hjälp under 2 månader. Kolla deras hemsida
   
 8. R
  Rogero ·
  Som köpare behöver du inte anlita mäklare, däremot är det oftast nödvändigt att anlita en besiktningsman.
  Det har ju under senare år pålagts en mäklare betydligt mer i form av krav inför en försäljning.
  För dig som köpare gäller det att se till att dessa krav/regler är uppfyllda.
  En bra jurist borde kunna hjälpa till. Om du anlitar en sådan så är det han/hon som har ansvaret för affären (förhoppningsvis).
  Lycka till!
   

De senast besvarade frågorna

 1. Husköp utan mäklare - hur skriva köpekontrakt?

  Hej! På banken säger de att jag ska ta reda på att det köpekontrakt jag skrivit med säljaren är; - Juridiskt riktigt, även köpebrevet! Vart kan jag få tag på dessa juridiskt riktiga blanketter?...
 2. Bodelning, skilsmässa och fritidsboende på fruns sida

  Hej! Vi ligger i en på börjad skilsmässa. Vi har ett hus med hälften ägande på och ett fritidsboende som är min frus sida (hon är skriven på en tredjedel) men efter ca 18 års äktenskap och 24 år...
 3. Dolt fel?

  Jag sålde mitt hus för snart 2 år sedan. Köparen har nu kontaktat mig gällande"dolt fel". Mitt hus var byggt -43 och tillbyggt av förra ägaren -91 med anledning utav åldern på mitt hus så tecknade...
 4. Dispyt över mark

  Hej! Vi har ett landställe i en by, där i anslutning till vår tomt låg en bit mark som tillhörde en familj längre bort i byn, och vår familj hade en bit mark som låg i anslutning till deras tomt....
 5. Tilläggsarbete utan godkännande

  Hej, jag har avtal med en hustillverkare och entreprenadavtal ABS09 för nybyggnation av en 2 plans villa. När grundet och schaktningsarbetena var färdiga kom en faktura på tilläggsarbeten på ca...
 6. Pris på hus?

  Hej, Vi håller på och bygger hus. I augusti 2015 hade vi en ritning klar som vi fick offert, produktionskostnadskalkyl (inklusive entreprenad) och köpekontrakt på. När vi kom fram till april när...
 7. Svartmögel efter två år - nyproducerat trähus

  Hej! Vi köpte ett nyproducerat trähus 2010. Redan efter två år var huset drabbat av svartmögel precis som samtliga grannars hus på gatan. Nio hus till... Säljaren gjorde små åtgärder på två hus...
 8. Oense om priset, renoverat toa/dusch

  Hej. har renoverat min toa/dusch. Allt revs ner till reglarna och byggdes upp igen. Elektriker ingick inte i offerten liksom vitvaror. Fick betala en tilläggsfaktura från snickaren, på bygge som...
 9. Muntligt avtal för att gjuta platta

  Fick ett pris på 70 tkr inkl rot för att få 2 plattor gjutna. 20 och 14 kvm. Allt arbete och mtrl omfattades i priset. Nu kom fakturan på 129 t kr inkl rot avdrag. Förklaring blev av att d behövda...
 10. Intrång på vår tomt

  Hej, vår granne har kapat flera träd på vår tomt, uppfört ett stängsel utan att prata med oss först samt har kapat en stor och fin gammal rosbuske som var i vägen när stängslet uppfördes fast den...

Visa alla frågor

Fråga experten

Ställ en fråga

Verifiering:

Läs mer