Byggahus.se

Grannens träd ligger på vårt hus

Besvarad 5 sep 2017 av Stefan Häge

 1. Vi informerade grannen om, att vi ville ha bort allt grenverk , som låg över vårt tak till förrådsbyggnaden.
  Trädet planterat ca 1 m från gränsen. På denna vår begäran reagerade grannen våldsamt och
  bad oss flytta efter 30 års boende.
  Det slutade med att vi själva fick ta bort grenverket.. Vi är 82 år gamla och måste anlilta hjälp för detta. Kan man inte på laglig väg tvinga grannen att hålla allt överväxande grenverk borta..Tillika har samme granne ett kastanjeträd av format jätte ca 3 meter från vår uppfart. Han vägrar också här att klippa bort allt överhäng med resultat att vi måste ta hand om och bekosta klippning och borttransport. Det handlar om 3-4000 kr.. För att inte tala om den enorma lövmängd som detta jätteträd ger ifrån sig.

  Finns lagrum man kan åberopa?
   
 2. Svar

 3. Hej,
  Du frågar om lagrum och det finns bestämmelser i Jordabalken som rör förhållanden mellan grannar. Jag råder er att diskutera med grannen men det finns lagrum ni kan använda i er argumentation. Se nedan.
  3 kap. Rättsförhållanden mellan grannar
  1 § Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.
  2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.
  Om en fastighet är upplåten med tomträtt, skall vad som i första stycket sägs om fastighetens eller områdets ägare i stället gälla tomträttshavaren.
   
  Stefan Häge

  Stefan Häge

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. S
  Saxdaling ·
  Typiskt svar från en advokat. Bara citera lagtexten. Fråganden vill naturligtvis få hjälp att tolka lagtexten mht till hans situation.
   
 6. harry73
  harry73 ·
  Svaret borde vara att grannen inte behöver ersätta era kostnader för borttagandet för grenar och rötter på er sida tomtgränsen. Ni behöver inte heller ersätta grannen om han väljer att utföra åtgärden.

  Berätta för grannen (och skicka ett brev) att ni planerar ta bort grenar som hänger över taket och rötter som växer under förrådet. Att ni planerar att göra det någon gång efter sommaren (t ex) och att han innan dess får utföra åtgärden själv om han önskar så.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Ansvar för träd och grenar i tomtgräns

  Bakgrund: 1) Stora träd (tall) 2) Inte direkt snygga 3) Grenar ramlar ner, både stora och små 4) Träden skräpar ner vår välskötta gräsmatta och tomt, barr och kottar Frågor: a) Vem är ansvarig om...
 2. Prickmark - vem bestämmer hur nära man får bygga?

  Ställde en fråga om prickad tidigare i denna spalt. Har inte fått den besvarad av någon anledning? Vem bestämmer över avståndet som den prickade marken omfattar. I min kommun sätter kommunen 2...
 3. Grannens träds rötter och grenar växer in på min fastighet

  Hej.Jag har en mur på min tomt mot grannens tomt (som ligger 80 cm högre än min tomt). Grannen har träd och buskar på gränsen som trängt sönder min mur (12 meter) och växtlighet som hänger över...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson
  Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Läs mer

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.