Grannens stödmur avviker från bygglov

Besvarad 24 apr 2018 av Stefan Häge

 1. Hej! Grannen har byggt stödmur upp till min tomt med höjd ca 1,0 meter i stället för i bygglov godkänd 0,5 meter, med stödfoten på min mark dessutom. Får jag begära att byggnadsnämnden förpliktar grannen att bygga om stödmur? Jag inte klarar av med civilprocess.
   
  Redigerat av moderator 25 apr 10:41
 2. Svar

 3. Hej,
  Olovliga byggnationer är inte ovanligt och det är oftast en granne som blir varse att något är på gång. Det man kan göra som granne är att kontakta kommunen som säkert har en avdelning för bland annat bygglovsfrågor. Man kan anmäla det bygge man upplever som olovligt och sedan är det upp till kommunen om de vill utöva tillsyn eller hur de agerar.
  Med vänlig hälsning
  Stefan Häge
   
  Stefan Häge

  Stefan Häge

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. C
  c_olsson ·
  En stödmur av L-typ kan mycket väl byggas med foten på grannens tomt om bygglovet anger det och muren skall utgöra tomtgräns. Detta eftersom foten skall stå på den sida som har mest fyllnadsmassor. Stödmurens färdiga höjd får vara max 0,5 meter i detta fall, men frågan är om grannen fyllt ut sin tomt ännu för den tekniska höjden på själva muren kan vara högre om man fyller ut på bägge sidor av den.
   
 6. A
  Avarage ·
  Jag tolkar frågeställarens inlägg som att grannens tomtmark ligger lägre ned än frågeställarens.

  Spontant funderar jag på frågan:
  - På vilket sätt är detta en oangelägenhet eller störande på ett sådant sätt att det negativt inverkar på nyttjandet av den egna tomten för frågeställaren?

  // Niklas
   
 7. S
  seniorkonsult ·
  En konstruktionsdel har ju placerats på grannens (TS) fastighet. Verkar inte rätt. Dessutom krävs väl medgivande och, vad jag förstår är byggdelen utan b-lov i utfört utförande.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Oskälig faktura efter muntligt avtal om löpande räkning på köksrenovering

  Hej, Jag hoppas att ni kan ge lite vägledning och svar i vad som gäller i vårt ärende. Vi köpte ett hus som vi tillträdde 6/11 i år. Innan tillträdet träffade vi en firma som jobbar med...
 2. Grannens stödmur avviker från bygglov

  Hej! Grannen har byggt stödmur upp till min tomt med höjd ca 1,0 meter i stället för i bygglov godkänd 0,5 meter, med stödfoten på min mark dessutom. Får jag begära att byggnadsnämnden förpliktar...
 3. Bygga hus - delad entreprenad

  Hej! Skall bygga hus på en tomt jag äger. Va/el/fiber är förberett. I övrigt skall en byggentreprenad stå för totalentreprenad bortsett från att vi lyfter ur själva markentreprenaden ur det...
 4. Söndertrasat järnstaket - ersättningsnivå?

  Sopbilen körde för några veckor sedan sönder vårt 6 meter långa järnstaket. Det ansvariga sophämtningsföretaget Suez Recycling AB tog kontakt med oss och meddelade att man skulle stå för en...
 5. Vad får vi bygga intill vattnet?

  Hej Köpt en tomt där det är prickmark i ena änden, som angränsar till vatten. Vår tomtgräns går ner i vattnet, en sk tätningsgräns enligt våra papper. Vad har vi rätt att göra intill vattnet, kan...
 6. Kräva tidigare ägare på ersättning för vattenläcka?

  Vi tillträdde ett hus 22/12-17 och vi var där den 25 december och hörde att det susade väldigt i tvättstugan och där sitter vattenmätaren, men den rörde sig inte eftersom vattnet var avstängt. Den...
 7. Nybygg villa

  Hej.jag såld nytt byggt villa som privat persson genom maklare firma. Efter fler månaden nya ägare borjä att ringer mig med sina anmärkningar .Blöser gjenom dörren ,blandare borjä att droppa lite...
 8. Måste förrättning leda till förbättring?

  Hej, Vi har för ungefär ett år sedan styckat av en tomt på vilken vi har byggt ett hus som nyligen blev klart. Tomten är runt 3500 m2. Nu vill vi genom en fastighetsreglering tillföra ytterligare...
 9. Grannen har friggebod på vår tomt

  Hej! Vi flyttade in i ett hus för ett tag sedan och efter en tid när man bott in sig lite tyckte jag nog att grannens friggebod stod lite väl nära vårt hus. Efter att ha försökt hitta...
 10. Fastighetsbestämning av gräns i skog

  På Storskifteskartan består en gräns av tre raka linjer med två stora stenblock där gränsen vinklar sig. Grannen har någon gång lagt taggtråd mellan 10 och 20 m in på min fastighet och hävdar att...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.
 • Advokaterna Stefan Häge och Filip Rydin vid Kriström Advokatbyrå svarar på frågor om juridik.

Ställ en fråga

Verifiering:

Läs mer