Grannen har byggt på min mark!

Besvarad 16 maj 2019 av Emil Karlsson

 1. 2011 köpte vi en fastighet med lite knepig gränsdragning. Vi vill reglera detta markområde 6m Br*12m=72m2 stor, enligt uppgift från Lantmäteriet. instickande och utnyttjad av grannen.

  Vi vill sälja den "annekterade/förlorade" delen där Carport för 3 bilar byggts (som nyttjas av grannes hyresgäster), asfalterats och el dragits för bilstolpar och belysning.

  Grannen sa sig inte ha kännedom om att detta var vår mark/tomt. Vid förslag om försäljning visade han slarvigt upp flera dokument vid dörren. Bl.a ett där kommunen ska ha beviljat bygglov för carport. Han ville inte ge kopior så jag kunde studera dokumenten. Men ingen grannes medgivande finns. Byggnation finns heller inte registrerad hos Lantmäteriet. Han fnös åt vårt förslag och stängde dörren. Vi vill också att han tar avgiften för. fastighetsregleringen

  Vid senare tillfälle frågade jag hur vi ska lösa detta. Han tyckte vi hade stockholmspriser och sa han betalar 20:-/kvm vände och gick. Notera att de ej betalt fastighetsskatt för denna del, under många år. Detta har blivit liggande pga långtidssjukskrivning.

  Vad har vi för rättigheter? Hur kan detta lösas? Vi diskuterar försäljning men vill inte skicka vidare denna surdeg som dessutom försvårar försäljning!
  Servitut ser jag som att passa problemet vidare, eller är det lösningen?
   
 2. Svar

 3. Hej!

  Jag uppfattar att er granne byggt en carport med tillhörande eldragning samt asfalterat på din mark. Du undrar nu hur du ska komma till rätta med problemet inför en framtida försäljning.

  Först och främst bör du förvissa dig om att byggnationen verkligen är på din mark. Det gör du i första hand genom att granska förrättningskartor för din fastighet, som kan beställas hos din lantmäterimyndighet (https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Kontakta-oss/vara-kontor-och-adresser/). Eventuell osäkerhet kan undanröjas genom gränsutvisning eller fastighetsbestämning.

  Om din granne kan konstateras ha byggt på din mark så får du anses ha en ganska bra sits inför kommande förhandling. Det faktum att din granne ska ha fått bygglov saknar betydelse i ärendet, du kan nämligen söka bygglov på vilken fastighet du vill. Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att hålla sig på rätt sida fastighetsgränsen.

  Därefter bör du ställa ett krav om rättelse till grannen. Rättelse bör förstås ske genom fastighetsreglering genom vilken gränsen ändras, alternativt genom att byggnationen helt enkelt rivs. Du har åtminstone rätt till ersättning för intrånget, se 3 kap 12§ Jordabalken för mer information. Servitut är inte en optimal lösning i det aktuella fallet, inte heller för grannen. Ett sådant servitut riskerar dessutom att medföra en upplevd osäkerhet för en köpare av din fastighet och därigenom ett lägre marknadsvärde.

  Om förhandlingarna strandar kan kontakt tas med kronofogden angående så kallad särskild handräckning, så bör du få hjälp.

  Hoppas att du fick någon idé om hur du ska gå vidare i alla fall!

  Hälsningar
  Emil
   
  Emil Karlsson

  Emil Karlsson

  Jurist

De senast besvarade frågorna

 1. Medvetet dold skrotupplaga på stor tomt - behöver råd

  Hej! Behöver lite råd och förslag. Köpte hus där vi nu ganska exakt bott i ett år. Stor tomt på 5000kvm. Halva tomten rejält kuperad med mycket berg/naturtomt. Vi visste om att det låg lite...
 2. Dolda fel? Köpt hus från 1973

  Köpte hus våren 2018. Då det var vårat första hus så var vi väl en aning blåögda och svävade på moln. Huset är byggt 1973 på platta med hopbyggt garage från 1994 som senare gjorts om till...
 3. Besiktning - vad händer med protokollet?

  Jag är på väg att köpa ett äldre fritidshus. Det betyder att jag som amatör gärna lägger de 15000 eller vad det nu kan kosta för en professionell besiktningsman. Dvs vi är överens om ett pris men...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.
 • Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Läs mer