Dolt fel?

Besvarad 5 apr 2017 av Stefan Häge

 1. Jag sålde mitt hus för snart 2 år sedan. Köparen har nu kontaktat mig gällande"dolt fel". Mitt hus var byggt -43 och tillbyggt av förra ägaren -91 med anledning utav åldern på mitt hus så tecknade jag ingen dolda fel försäkring. Min fråga är därför vad händer om detta skulle bli klassat som ett dolt fel?
   
 2. Svar

 3. Hej,

  Då du skriver att du sålt ett hus utgår jag ifrån att jordabalken är tillämplig.

  I jordabalken finns bestämmelser om att en köpare som förvärvat en fastighet som inte stämmer överens med vad som avtalats eller som annars avviker ifrån vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet har rätt att göra avdrag på priset eller häva köpet. Förenklat pratar man då om att fastigheten är behäftad med fel. Felet ska ha funnits vid överlåtelsen.

  Köparen får inte åberopa sådana fel som denne borde upptäckt vid en undersökning. Hur noggrann undersökningen ska vara beror på fastighetens skick och andra omständigheter runt köpet. När man pratar om dolda fel avser man således sådana fel som inte gått att upptäcka vid en undersökning enligt ovan.

  Köparen tycks göra gällande fel mot dig, som du ser kan fel innebära bland annat en rätt till avdrag på köpeskillingen.

  Om fel finns eller ej kan jag omöjligt svara på i ditt fall, detta då det helt saknas omständigheter i frågan. Jag råder dig att kontakta en advokat som kan sätta sig in i just ditt ärende.
   
  Stefan Häge

  Stefan Häge

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Husköp utan mäklare - hur skriva köpekontrakt?

  Hej! På banken säger de att jag ska ta reda på att det köpekontrakt jag skrivit med säljaren är; - Juridiskt riktigt, även köpebrevet! Vart kan jag få tag på dessa juridiskt riktiga blanketter?...
 2. Bodelning, skilsmässa och fritidsboende på fruns sida

  Hej! Vi ligger i en på börjad skilsmässa. Vi har ett hus med hälften ägande på och ett fritidsboende som är min frus sida (hon är skriven på en tredjedel) men efter ca 18 års äktenskap och 24 år...
 3. Dolt fel?

  Jag sålde mitt hus för snart 2 år sedan. Köparen har nu kontaktat mig gällande"dolt fel". Mitt hus var byggt -43 och tillbyggt av förra ägaren -91 med anledning utav åldern på mitt hus så tecknade...
 4. Dispyt över mark

  Hej! Vi har ett landställe i en by, där i anslutning till vår tomt låg en bit mark som tillhörde en familj längre bort i byn, och vår familj hade en bit mark som låg i anslutning till deras tomt....
 5. Tilläggsarbete utan godkännande

  Hej, jag har avtal med en hustillverkare och entreprenadavtal ABS09 för nybyggnation av en 2 plans villa. När grundet och schaktningsarbetena var färdiga kom en faktura på tilläggsarbeten på ca...
 6. Pris på hus?

  Hej, Vi håller på och bygger hus. I augusti 2015 hade vi en ritning klar som vi fick offert, produktionskostnadskalkyl (inklusive entreprenad) och köpekontrakt på. När vi kom fram till april när...
 7. Svartmögel efter två år - nyproducerat trähus

  Hej! Vi köpte ett nyproducerat trähus 2010. Redan efter två år var huset drabbat av svartmögel precis som samtliga grannars hus på gatan. Nio hus till... Säljaren gjorde små åtgärder på två hus...
 8. Oense om priset, renoverat toa/dusch

  Hej. har renoverat min toa/dusch. Allt revs ner till reglarna och byggdes upp igen. Elektriker ingick inte i offerten liksom vitvaror. Fick betala en tilläggsfaktura från snickaren, på bygge som...
 9. Muntligt avtal för att gjuta platta

  Fick ett pris på 70 tkr inkl rot för att få 2 plattor gjutna. 20 och 14 kvm. Allt arbete och mtrl omfattades i priset. Nu kom fakturan på 129 t kr inkl rot avdrag. Förklaring blev av att d behövda...
 10. Intrång på vår tomt

  Hej, vår granne har kapat flera träd på vår tomt, uppfört ett stängsel utan att prata med oss först samt har kapat en stor och fin gammal rosbuske som var i vägen när stängslet uppfördes fast den...

Visa alla frågor

Fråga experten

Ställ en fråga

Verifiering:

Läs mer