Dispyt över mark

Besvarad 10 feb 2017 av Stefan Häge

 1. Hej!

  Vi har ett landställe i en by, där i anslutning till vår tomt låg en bit mark som tillhörde en familj längre bort i byn, och vår familj hade en bit mark som låg i anslutning till deras tomt. Så för 40 år sedan så kom vår familj och den andra familjen överens om att byta rakt av. Att vår familj tog deras extra tomt som låg i anslutning till vår mark tvärtom. Nu på senare år så har den andra familjen ångrat sig och ställt upp en massa skrot på tomten marken som sedan 40år tillbaka är vår. Vi tog kontakt med lantmäteriet och där visade det sig att den andra tomtägaren hade besökt lantmäteriet och gjort bytet tillbaka, utan vår familjs godkännande men utav personen som jobbade på Lantmäteriet. Vilket i mina öron låter helt fel. Det skulle ju vara samma sak som om jag går till Lantmäteriet och ber dem skriva över en bit mark till mig och inte tar kontakt med ägaren, utan Lantmäteriet godkänner detta. Allt det här har gjort att det blivit en dålig stämning och vi vet inte hur vi ska gå vidare. Tack för hjälpen!
   
 2. Svar

 3. Hej!

  Jag saknar en del bakgrundsinformation så det är svårt att reda ut exakt vad som har hänt. Rent generellt kan följande sägas.

  Det framgår av jordabalken 1 kap. 1§ att sämjedelning (privat fastighetsbildning) är utan verkan. Dessa bestämmelser infördes redan på 50-/60-talen och jag vet inte vad den 40 år gamla överenskommelse du nämner innebar så det är svårt att veta hur uppdelningen skett.

  Förvärv av fastighet behandlas i 4 kap. jordabalken. I första paragrafen anges att "köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen." Det finns alltså ett skriftlighetskrav.

  Vad avser förvärv av del av fastighet kan följande läsas i 4 kap. 7 § jordabalken
  Köp, som innebär att visst område av fastighet kommer i särskild ägares hand, är giltigt endast om fastighetsbildning sker i överensstämmelse med köpet genom förrättning, som är sökt senast sex månader efter den dag då köpehandlingen upprättades och, om förrättningen ej är avslutad vid utgången av nämnda tid, skall verkställas på grundval av köpet.

  För köp av del av fastighet krävs alltså förutom avtalshandling även att fastighetsbildning sker.

  Av 4 kap. 28 § framgår att ovanstående gäller även vid byte.

  För att reda ut vad som hänt i ditt fall föreslår jag att du kontaktar Lantmäteriet och kanske också en advokat som kan hjälpa dig att gå igenom de överlåtelser som tydligen gjorts.
   
  Stefan Häge

  Stefan Häge

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Upptäckta fel efter inflytt

  Hej ! Jag undrar vad som gäller när man efter inflytt upptäcker med hjälp av elektriker att det är felaktigheter i elen ? Jordade uttag som inte har jord i sig mm? Sen undrar jag även hur man kan...
 2. Dolt fel, tak

  Hej. Vi har just köpt en fastighet och när vi skulle spackla och måla innertak så upptäckte vi att föregående ägare vid tidigare renovering, dels lagt gipsskivor fel väg mot reglerna och dels har...
 3. Slå ihop tomter?

  Jag har två obebyggda tomter som gränsar till varandra. Jag vill av olika skäl slå ihop dessa till en tomt. Går det? Vad ska man tänka på? Finns det några hinder?
 4. Köp av tomt privat

  Efter att ha letat efter en tomt för nybyggnation av en villa i flera år utan att lyckas, har vi nu hittat en perfekt tomt. MEN den är inte till salu. Vi funderar på att kontakta ägaren av tomten,...
 5. Två ägare, sälja med tvång?

  Jag har tillsammans med min syster ärvt vårt föräldrahem och hon bor nu ensam i huset. Eftersom hon missköter huset vill jag att hon flyttar ut och att vi säljer huset. Hon vägrar att flytta och...
 6. Grannens träd ligger på vårt hus

  Vi informerade grannen om, att vi ville ha bort allt grenverk , som låg över vårt tak till förrådsbyggnaden. Trädet planterat ca 1 m från gränsen. På denna vår begäran reagerade grannen våldsamt...
 7. Husköp utan mäklare - hur skriva köpekontrakt?

  Hej! På banken säger de att jag ska ta reda på att det köpekontrakt jag skrivit med säljaren är; - Juridiskt riktigt, även köpebrevet! Vart kan jag få tag på dessa juridiskt riktiga blanketter?...
 8. Bodelning, skilsmässa och fritidsboende på fruns sida

  Hej! Vi ligger i en på börjad skilsmässa. Vi har ett hus med hälften ägande på och ett fritidsboende som är min frus sida (hon är skriven på en tredjedel) men efter ca 18 års äktenskap och 24 år...
 9. Dolt fel?

  Jag sålde mitt hus för snart 2 år sedan. Köparen har nu kontaktat mig gällande"dolt fel". Mitt hus var byggt -43 och tillbyggt av förra ägaren -91 med anledning utav åldern på mitt hus så tecknade...
 10. Dispyt över mark

  Hej! Vi har ett landställe i en by, där i anslutning till vår tomt låg en bit mark som tillhörde en familj längre bort i byn, och vår familj hade en bit mark som låg i anslutning till deras tomt....

Visa alla frågor

Fråga experten

Ställ en fråga

Verifiering:

Läs mer