Dispyt över mark

Besvarad 10 feb 2017 av Stefan Häge

 1. Hej!

  Vi har ett landställe i en by, där i anslutning till vår tomt låg en bit mark som tillhörde en familj längre bort i byn, och vår familj hade en bit mark som låg i anslutning till deras tomt. Så för 40 år sedan så kom vår familj och den andra familjen överens om att byta rakt av. Att vår familj tog deras extra tomt som låg i anslutning till vår mark tvärtom. Nu på senare år så har den andra familjen ångrat sig och ställt upp en massa skrot på tomten marken som sedan 40år tillbaka är vår. Vi tog kontakt med lantmäteriet och där visade det sig att den andra tomtägaren hade besökt lantmäteriet och gjort bytet tillbaka, utan vår familjs godkännande men utav personen som jobbade på Lantmäteriet. Vilket i mina öron låter helt fel. Det skulle ju vara samma sak som om jag går till Lantmäteriet och ber dem skriva över en bit mark till mig och inte tar kontakt med ägaren, utan Lantmäteriet godkänner detta. Allt det här har gjort att det blivit en dålig stämning och vi vet inte hur vi ska gå vidare. Tack för hjälpen!
   
 2. Svar

 3. Hej!

  Jag saknar en del bakgrundsinformation så det är svårt att reda ut exakt vad som har hänt. Rent generellt kan följande sägas.

  Det framgår av jordabalken 1 kap. 1§ att sämjedelning (privat fastighetsbildning) är utan verkan. Dessa bestämmelser infördes redan på 50-/60-talen och jag vet inte vad den 40 år gamla överenskommelse du nämner innebar så det är svårt att veta hur uppdelningen skett.

  Förvärv av fastighet behandlas i 4 kap. jordabalken. I första paragrafen anges att ”köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen.” Det finns alltså ett skriftlighetskrav.

  Vad avser förvärv av del av fastighet kan följande läsas i 4 kap. 7 § jordabalken
  Köp, som innebär att visst område av fastighet kommer i särskild ägares hand, är giltigt endast om fastighetsbildning sker i överensstämmelse med köpet genom förrättning, som är sökt senast sex månader efter den dag då köpehandlingen upprättades och, om förrättningen ej är avslutad vid utgången av nämnda tid, skall verkställas på grundval av köpet.

  För köp av del av fastighet krävs alltså förutom avtalshandling även att fastighetsbildning sker.

  Av 4 kap. 28 § framgår att ovanstående gäller även vid byte.

  För att reda ut vad som hänt i ditt fall föreslår jag att du kontaktar Lantmäteriet och kanske också en advokat som kan hjälpa dig att gå igenom de överlåtelser som tydligen gjorts.
   
  Stefan Häge

  Stefan Häge

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Husköp utan mäklare - hur skriva köpekontrakt?

 2. Bodelning, skilsmässa och fritidsboende på fruns sida

  Hej! Vi ligger i en på börjad skilsmässa. Vi har ett hus med hälften ägande på och ett fritidsboende som är min frus sida (hon är skriven på en tredjedel) men efter ca 18 års äktenskap och 24 år...
 3. Dolt fel?

  Jag sålde mitt hus för snart 2 år sedan. Köparen har nu kontaktat mig gällande"dolt fel". Mitt hus var byggt -43 och tillbyggt av förra ägaren -91 med anledning utav åldern på mitt hus så tecknade...
 4. Dispyt över mark

  Hej! Vi har ett landställe i en by, där i anslutning till vår tomt låg en bit mark som tillhörde en familj längre bort i byn, och vår familj hade en bit mark som låg i anslutning till deras tomt....
 5. Tilläggsarbete utan godkännande

  Hej, jag har avtal med en hustillverkare och entreprenadavtal ABS09 för nybyggnation av en 2 plans villa. När grundet och schaktningsarbetena var färdiga kom en faktura på tilläggsarbeten på ca...
 6. Pris på hus?

  Hej, Vi håller på och bygger hus. I augusti 2015 hade vi en ritning klar som vi fick offert, produktionskostnadskalkyl (inklusive entreprenad) och köpekontrakt på. När vi kom fram till april när...
 7. Svartmögel efter två år - nyproducerat trähus

  Hej! Vi köpte ett nyproducerat trähus 2010. Redan efter två år var huset drabbat av svartmögel precis som samtliga grannars hus på gatan. Nio hus till... Säljaren gjorde små åtgärder på två hus...
 8. Oense om priset, renoverat toa/dusch

  Hej. har renoverat min toa/dusch. Allt revs ner till reglarna och byggdes upp igen. Elektriker ingick inte i offerten liksom vitvaror. Fick betala en tilläggsfaktura från snickaren, på bygge som...
 9. Muntligt avtal för att gjuta platta

  Fick ett pris på 70 tkr inkl rot för att få 2 plattor gjutna. 20 och 14 kvm. Allt arbete och mtrl omfattades i priset. Nu kom fakturan på 129 t kr inkl rot avdrag. Förklaring blev av att d behövda...
 10. Intrång på vår tomt

  Hej, vår granne har kapat flera träd på vår tomt, uppfört ett stängsel utan att prata med oss först samt har kapat en stor och fin gammal rosbuske som var i vägen när stängslet uppfördes fast den...

Visa alla frågor

Fråga experten

Ställ en fråga

Verifiering:

Läs mer