Besiktning - vad händer med protokollet?

Besvarad 21 maj 2019 av Claes Blåe

 1. Jag är på väg att köpa ett äldre fritidshus. Det betyder att jag som amatör gärna lägger de 15000 eller vad det nu kan kosta för en professionell besiktningsman. Dvs vi är överens om ett pris men innan något är skrivet eller betalt gör jag min besiktning. Denna påvisar större problem med fukt osv än jag hade trott o säljaren är inte villig att sätta ner priset med hänsyn till detta o köpet blir inte av. Så långt inga konstigheter men nu till min fråga: vad gör jag nu med mitt besiktningsprotokoll? Skickar jag det till säljaren så att han tvingas informera näste köpare om de problem inspektionen sätter fingret på? Hur gör jag för att få med min dyrköpta insikt om fastigheten i köpeprocessen. Jag kan ju alltid hoppas att den leder till att näste potentielle köpare också backar o priset till slut kommer att reduceras?
  mvh
   
 2. Svar

 3. Normalt förfogar beställaren av besiktningstjänsten över besiktningsprotokollet. Det händer att besiktningsmannen skriftligt avtalar med beställaren att protokollet endast är till för beställarens "enskilda bruk", eller liknande. Såvitt jag vet finns inte någon rättsföljd (till exempel skadestånd) om beställaren skulle bryta mot det villkoret.

  Rent praktiskt skulle du kunna sända över protokollet till säljaren, men det finns ju ingen garanti för att han upplyser kommande köpare om innehållet, eller ens läser protokollet. Rättsläget är något oklart vilken rättsverkan ett besiktningsprotokoll får, om en tredje part utnyttjar det, det vill säga annan än besiktningsmannen eller beställaren använder det på något sätt.

  Att hoppas kostar vanligtvis ingenting, och det kan ju inte uteslutas att näste köpare kliver ur affären om protokollet kommer i dagen. Jag skulle lägga ett lägre skriftligt bud, anpassat till felen i protokollet, och bilägga detta till fastighetsmäklaren/säljaren, tillsammans med budet.

  Mvh,
  Claes Blåe
   
  Redigerat 21 maj 09:19
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Dolda fel? Köpt hus från 1973

  Köpte hus våren 2018. Då det var vårat första hus så var vi väl en aning blåögda och svävade på moln. Huset är byggt 1973 på platta med hopbyggt garage från 1994 som senare gjorts om till...
 2. Besiktning - vad händer med protokollet?

  Jag är på väg att köpa ett äldre fritidshus. Det betyder att jag som amatör gärna lägger de 15000 eller vad det nu kan kosta för en professionell besiktningsman. Dvs vi är överens om ett pris men...
 3. Köpte huset av bekanta - dolda fel?

  Vi köpte huset av halv bekanta, de sa att vi hjälps åt om det skulle dyka upp några fel. Rivning och byggstart hade de ansökt i efterhand som de fick godkänt. KA har godkänt allt med sk...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Läs mer