Ekonomi

Fortsatt tryck på införande av amorteringskrav

Finansinspektionens marknadsrapport konstaterar risker med hög skuldsättning och föreslår motåtgärder.

FI presenterar rapport.

FI presenterar rapport. Foto: FI

För några dagar sedan meddelade Riksbanken att de önskar se skärpta kapitalkrav på bankerna och åtgärder mot hushållens skuldsättning eftersom dessa delar hotar den finansiella stabiliteten. I dag presenterar dock Finansinspektionen en rapport som säger att Sverige har fortsatt god motståndskraft och att bankerna har tillräcklig motståndskraft mot störningar.

 

- Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande. Bankerna har tillräckligt med kapital och god tillgång till billig finansiering. Det innebär att de har förmåga att ge lån till både företag och hushåll, skriver Finansinspektionen.

Däremot får hushållens växande skuldbörda, i kombination med de låga räntorna som pressar upp bostadspriserna, kritik av myndigheten.

- En sårbarhet är att många svenska hushåll är högt belånade, vilket gör den svenska ekonomin mer sårbar för ekonomiska störningar.

Som förslag på motåtgärder föreslås att den kontracykliska kapitalbufferten höjs till 1,5 procent och att amorteringskrav införs.

Läs mer

Finansiella stabiliteten hotas av hushållens skulder