Ekonomi

Fortsatt många som tror på stigande bopriser

Förra månaden svarade 57 procent av de tillfrågade i SEB:s Boprisindikator att de tror på stigande bostadspriser framöver. Denna månaden har siffran stigit ytterligare, i september gav hela 61 procent samma svar. 

– I en marknad där sex av tio tror att priserna är på väg upp och bara var tionde tror att priserna kommer att falla ökar trycket uppåt på bostadspriserna, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Det är framför allt en stor del tillfrågade i Skåne som vänt och fått en mer optimistisk syn på priserna. Förra månaden hamnade Boprisindikatorn i Skåne län på 27, denna månaden visar den 38, vilket är en ökning på 11 enheter. I Västra Götaland ökade indikatorn från 51 till 52, medan den i Stockholm låg kvar på 59.

Undersökningen visar även att majoriteten tror att reporäntan kommer att ligga på 1,35 procent om ett år, vilket innebär en ökning på 10 enheter jämfört med förra månaden.

– Hushållen litar inte riktigt på Riksbankens ränteprognos att reporäntan ska ligga kvar på en procent fram till slutet av 2014, säger Gunilla Nyström.