Ekonomi

Fortsatt hög årstakt för huspriserna

Svensk Mäklarstatistik noterar en lugnare bostadsmarknad i november, men årstakten är ändå hög.

Förra veckan noterades en försiktig ökning av huspriserna i Statistiska Centralbyråns, SCB, rapport. Idag kommer Svensk Mäklarstatistik fram till samma slutsats. Deras siffror visar att bopriserna som helhet stod stilla i november - då ingår dock även bostadsrätter. Tittar vi enbart på huspriserna, och då istället den senaste tremånadersperioden, är ökningen för riket som helhet två procent.

På helårsbasis uppgår den dock till hela tolv procent.

- Det är normalt att marknaden går in i ett lugnare tempo inför årsskiftet, trots det är årstakten fortsatt hög för både villor och bostadsrätter. Genomsnittspriset för en villa i Sverige var under november månad 2 770 000, att jämföra med 2 550 000 samma tid förra året. Givetvis med stora variationer runt om i riket, säger Per-Arne Sandegren, analyschef hos Svensk Mäklarstatistik.

Kraftigast ökning noteras i Kalmar och Blekinge med åtta respektive sex procent. Att just Blekinge ökar går dock tvärtemot SCB:s statistik som istället visar att de tappar tre procent. Enligt Svensk Mäklarstatistiks rapport, som ju bygger på mäklarnas bild av bostadsmarknaden, är det istället Gävleborg som backar mest med sina -4 procent.

Svensk Mäklarstatistik har även undersökt prisförändringarna i storstäderna.

- Husmarknaden karaktäriseras av små förändringar i storstadsregionerna. Oförändrat i Göteborg och +1 procent i Stockholm och Malmö, säger Per-Arne Sandegren.

Läs mer

Försiktig ökning för huspriserna