Ekonomi

Fortsatt upp för bostadspriserna

Fortsatt upp för bostadspriserna

Boprisprognosen visar att mäklarna i storstadsområdena tror på fortsatt stigande priser under andra kvartalet i år.

Mäklarna tror på fortsatt stigande priser på bostadsmarknaden i Göteborg, Stockholm och Malmö under andra kvartalet, det visar SBAB Bank:s Boprisprognos. Det talas dock snarare om en återhämtning sett till det prisfall som var i fjol, och inte en kraftig prisuppgång. Från första till andra kvartalet i år handlar det om en uppgång på 3 procent för bostadsrätter medan huspriserna ökar med 2 procent i Göteborg respektive 1 procent i Stockholm och Malmö. Boprisprognosen visar även att mäklarnas osäkerhet inför prisutvecklingen minskat sedan förra kvartalet.

Boprisprognosen bygger på en enkät som skickats ut till 220 mäklare i storstadsområdena.