Ekonomi

"Fortsatt få tar lån över 85%"

Finansinspektionens årliga undersökning visar att bolånetaket fortsatt har effekt på belåningsgraden.

Sedan bolånetaket infördes genomför Finansinspektionen en undersökning med stickprov en gång om året för att utreda huruvida taket har önskad effekt. Enligt resultatet från den senaste undersökningen har det haft god effekt även 2012, få hushåll lån över 85 procent belåningsgrad - 11 procent för att vara exakt.

Även amorteringsbeteendet hos de med stora lån har förbättrats. De med lån över 85 procent amorterar, och 9 av 10 med belåningsgrad över 75 procent amorterar. Dock amorterar endast 4 av 10 som har lån under 75 procent och då med lång amorteringstid, detta är något som Finansinspektionen kommer att undersöka effekterna av ytterligare.

"En viktig uppgift blir därför att följa upp vilka eventuella risker som den svaga amorteringsviljan för lån med belåningsgrad under 75 procent kan medföra på längre sikt", skriver Finansinspektionen i rapporten.

Uppdraget går till en gemensam analysgrupp mellan Finansinspektionen och Riksbanken.