Fortfarande inget genomslag för grundlön bland mäklare

Fler kvinnliga mäklare, men inget genomslag för grundlön, visar Mäklarsamfundets rapport.

Trots införandet och lobbandet för grundlön till mäklare är det fortfarande 64 procent av mäklarna som enbart har provisionsbaserad lön. Bland unga mäklare är siffran ännu högre, 80 procent.

- Det är en siffra som jag tror överraskar många.  Det här med grundlön diskuteras oftare men har absolut inte slagit igenom, säger Ingrid Eiken som är vd för Mäklarsamfundet.

Det är Mäklarsamfundet som genomfört undersökningen. Resultatet visar även att 31 procent av mäklarna tjänar under 300 000 kronor om året, 20 procent över 500 000 kronor - övriga tjänar i spannet däremellan. Dessutom visar undersökningen att andelen kvinnliga mäklare ökat och nu utgör majoritet bland mäklare under 30 år. I gruppen äldre än 30 år är det fortfarande vanligare med manliga mäklare.

Undersökningen har satts ihop till en rapport som kommer att presenteras på Mäklarsamfundets årsmöte idag.

Källa: Di.se