Ekonomi

Förslag om RUT-avdrag för vitvaror

Istället för att köpa nya maskiner ska vi vilja laga de gamla i större utsträckning.

Istället för att köpa nya maskiner ska vi vilja laga de gamla i större utsträckning.

Om två månader kan du kanske nyttja RUT-avdrag vid installation av vitvaror.

Installation, reparation och underhåll av vitvaror föreslås omfattas av RUT-avdraget. Målsättningen är att det ska motverka slit och släng-samhället genom att ge ökade incitament för folk att köpa en bra maskin, och sedan satsa på att reparera den om det uppstår problem.

- Det är i dag i många fall relativt lätt och billigt att köpa nytt i stället för att låta reparera det som gått sönder. Att reparera och återanvända produkterna är ofta bättre ur miljösynpunkt än att skrota, återvinna och köpa nytt, vilket också klargörs i EU:s avfallshierarki, skriver regeringen.

Enligt förslaget är det själva arbetskostnaden vid sådana åtgärder som är aktuell, precis som vid andra RUT-tjänster. Därmed ingår inte kostnader för resor eller material. Det krävs också att arbetet utförs i bostaden, garaget eller förrådet.

Vitvaror som omfattas av förslaget:

Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, mangel

Kyl, frys, diskmaskin

Spis, spishäll, ugn, mikrovågsugn

Köksfläkt, spiskåpa 

Kostnaden för införandet beräknas till 170 miljoner kronor mellan 2017-2020.

Om förslaget går igenom börjar det gälla 1 januari 2017.