Ekonomi

Försiktigt uppåt för huspriserna

Försiktigt uppåt för huspriserna

Huspriserna steg med en procent på riksnivå under perioden maj-juni enligt Statistiska Centralbyrån, detta jämfört med tremånadersperioden före. Sett till årsbasis har de stigit med tre procent under samma period.

Störst ökning, när vi jämför årets 2 senaste tremånadersperioder, ser vi i Jämtland och på Gotland, där steg priserna med 9 respektive 7 procent. Västernorrland sticker ut åt andra hållet, där föll istället priserna med 5 procent. Utöver Västernorrland redovisar även Kalmar och Kronoberg negativa siffror, bägge stannade på -4 procent. Totalt steg priserna i 16 av landets 21 län. 

När det kommer till storstadsområdena ökade priserna med en procent i Stockholm och två procent i Göteborg. I Malmö ligger de kvar på samma nivå som förra tremånadersperioden, dock med en ökning på två procent om vi istället ser till årsbasis.

Statistiska Centralbyrån rapporterar även att det genomsnittliga priset för ett småhus låg på 2,2 miljoner kronor under perioden maj-juni, dock med stor variation beroende på län. I Stockholm är det dyrast att köpa hus, länet har ett snittpris på 3,9 miljoner kronor. I Västernorrland är det billigast, där ligger snittpriset omkring miljonen.