Ekonomi

Försämrad husköpkraft tredje kvartalet

Försämrad husköpkraft tredje kvartalet

Hushållen visade marginellt sämre möjlighet att köpa hus under årets tredje kvartal enligt Swedbanks beräkningar.

Swedbanks Boindex ligger fortfarande över 100, men minskade med strax under 2 procentenheter under tredje kvartalet i år vilket visar på en något försämrad husköpkraft - ju högre Boindex är desto större möjlighet har hushållen att ha råd med sitt husköp. Under andra kvartalet mätte boindex 134,1, men under tredje kvartalet sjunk det till 132,5.

Den främsta anledningen till att värdet minskade uppges vara det utökade amorteringskravet. 

– Bankföreningens krav på amortering ned till 70 procent belåningsgrad, jämfört med tidigare 75 procent, som infördes fullt ut 1 Juli, slår hårdare än de positiva effekterna från ökade disponibelinkomst, kraftigt sjunkande räntor och en säsongsmässig nedgång i medianpriserna på småhus. Därför sjunker husköpkraften, säger Jan Ihrfelt på Swedbank Research.

I Stockholm har värdena sjunkit mest, detta eftersom bostadspriserna där håller en högre nivå än i övriga landet. Dock ligger samtliga kommuner i hela landet över 100 på Boindex-skalan vilket innebär att genomsnittshushållet idag beräknas ha råd med sitt boende.