Ekonomi

Förändrad räntebana framöver

Förändrad räntebana framöver

Sverige står inte längre lika starka i krisen och under fjärde kvartalet kan det därför bli tal om ännu en sänkning av reporäntan.

Fortsatt svag ekonomisk utveckling i världen gör att Riksbanken idag meddelar sänkt räntebana, framöver i år är det med andra ord mer sannolikt att vi får se en sänkning än en höjning. Dock meddelar de samtidigt att reporäntan för närvarande får ligga kvar på nuvarande 1,25 procent.

Under nästa år kommer räntan att börja höjas igen men dock längre fram under året än vad som var tänkt och i mer försiktiga steg. På bilden ovan ser du hur Riksbanken tror att räntebanan kommer att bli. 

Anledningen till beslutet är att svensk ekonomi nu inte längre står lika stark i krisen. Så här skriver Riksbanken i ett pressmeddelande:

"Sveriges ekonomi har hittills visat motståndskraft mot skuldkrisen i Europa men nu dämpas den svenska exporten tydligt av den svaga utvecklingen i euroområdet. Konsekvenserna för ekonomin som helhet mildras dock av att hushållen har en relativt god köpkraft. Sammantaget utvecklas svensk ekonomi framöver ungefär på det sätt som Riksbanken tidigare har förväntat."