Ekonomi

Fler tror på stigande huspriser

Hushållens syn på bostadsprisernas utveckling blir allt mer optimistisk.

57 procent av befolkningen tror att bostadspriserna kommer att öka under året enligt SEB:s Boprisindikator, det är 2 procent fler än förra månaden. De som tror på fallande priser utgör just nu bara 12 procent.

Tittar vi istället på själva indikatorn, med andra ord skillnaden mellan de som tror på stigande och de som tror på fallande priser, så ligger den just nu på 45. Det är en ökning med 7 enheter sett till sommarmånaderna.

- Med Boprisindikatorn på så hög nivå som 45 lär vi får se fortsatt stigande bostadspriser i höst, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström och fortsätter:

- Sommaren har förflutit utan dramatik på de finansiella marknaderna. Hushållen börjar känna större tillförsikt inför framtiden, börsen stiger och räntorna är fortfarande låga. Dessa faktorer förklarar att hushållens syn på bostadsmarknaden blivit än mer positiv. 

Nedan ser du hur befolkningens inställning till huspriserna varierat under året.

SEB Boprisindikator

Undersökningen visar också att de tillfrågade tror att reporäntan ligger kvar på 1,25 procent om ett år, samt att 4 procent planerar att binda sin ränta.