Fler mäklare varnades 2012

Antalet registrerade mäklare minskade förra året, det gjorde även antalet anmälningar mot mäklare. Däremot ökade antalet varnade och erinrade mäklare. Fastighetsmäklarinspektionens statistik visar att varningar och erinran gick från 89 stycken 2011 till 110 stycken 2012, av dessa 110 var 86 stycken varningar och övriga 24 meddelan om erinran som är en mildare form av varning.

- Ökningen beror huvudsakligen på resultatet av den tematiska tillsynen om tillämpningen av vissa nya bestämmelser i den nu gällande fastighetsmäklarlagen och brister i att uppnå kundkännedom enligt penningtvättslagstiftningen, säger Eva Westberg som är myndighetschef för Fastighetsmäklarinspektionen.

Större delen av varningarna gällde kundkännedom enligt penningtvättslagstiftningen och användningen av lockpriser. För den mildare påföljden erinran handlade det främst om brister gällande anteckningar i journalen.