Ekonomi

Fler bostadsrätter än vad statistiken antytt

Utbudet av bostadsrätter är inte så dåligt som man trott, men husutbudet har däremot minskat.

Det har i flera månader talats om att utbudet av bostadsrätter och hus är lågt vilket i sin tur pressar upp priserna vid försäljning. Men nu publicerar bostadssajten Booli statistik som visar att bostadsrättsutbudet inte sjunkit så mycket som man trott. Allt handlar om vilken statistik som redovisas. 

- Annonstiderna har stadigt krupit neråt i flera års tid. I och med det har utbudet vid varje varje givet tillfälle också minskat. Detta betyder dock inte att antalet objekt som omsätts på marknaden har sjunkit proportionerligt, säger Boolis vd Anders Kyhlstedt.

De siffror som använts är utbudet som legat till salu under en fyraveckorsperiod jämfört med samma period föregående år, sett till dessa siffror har utbudet minskat med 10,6 procent. Men tittar vi istället på antalet nytillkomna objekt under samma period är minskningen bara 3,37 procent. 

Det låga utbudet av hus verkar däremot stämma. Både införandet av nya hus till salu och antalet hus som låg till salu under en fyraveckorsperiod visar på en kraftig minskning sedan föregående år, 14,3 procent respektive 20,9 procent ner. 

Trots att minskningen för bostadsrätter är mindre än vad man först trott är utbudet fortfarande historiskt lågt, vilket gör att det ändå uppstår en prispress.