Finanspolitiska rådet önskar bättre bostadspolitik

Finanspolitiska rådet har publicerat sin rapport och tittar delvis på politiken för bostadsmarknaden. De skriver att bostadsmarknaden påverkar såväl den ekonomiska tillväxten som rörligheten på arbetsmarknaden och därför är det viktigt att regeringen förbättrar denna trots att vi hittills stått ganska starka i krisen.

"Vi anser att regeringen bör ta ett samlat grepp om bostadspolitiken i syfte att i ett sammanhang hantera frågor om utnyttjandet av befintliga bostäder, byggande, fastighets- och reavinstbeskattning, ränteavdrag samt bruksvärdessystem", skriver de i en sammanfattning av rapporten.

Samtidigt skriver de att bostadsmarknaden kan vara en aning övervärderad men att risken för en stor och abrupt priskorrigering i nuläget bedöms som begränsad.