Juridik, Ekonomi

Fick rivningslov på arrendetomt - utan ägarens vetskap

En arrendator i Laholm har fått godkänt för att riva en stuga på en arrendetomt, utan att först ha informerat ägarna.

Ägarna till en tomt i Laholm har överklagat byggnadsnämndens beslut att ge rivningslov till den arrendator som bor i huvudbyggnaden på tomten. De uppger sig inte ha blivit informerade om rivningen alls. Arrendatorn ska, enligt uppgift till Hallandsposten, ha planerat riva huset och bygga ett nytt - och därför hämtat in godkännande från alla utom markägarna.

– Man kan få ett bygglov på någon annans fastighet. Är man sedan inte överens blir det en civilrättslig sak, säger Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef i Laholm.

Hon förklarar att de inte gör någon prövning av ägarförhållanden, utan istället skickar med en notering om att åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Tomtägarna vill dock inte se någon rivning av huset. De har nu överklagat, och även ansökt om att få höja årsavgiften för arrendet.