Ekonomi

Fick betala för att hantverkaren slarvat med ROT-underlag

En värmepump.

En värmepump. Foto: Polarpumpen.

Hovrätten ger prövningstillstånd till fall om ROT-avdrag där hantverkaren brustit i sitt underlag.

En dom i tingsrätten gör gällande att trots att det är hantverkaren som brustit i sitt underlag till Skatteverket avseende ROT-avdrag, är det kunden som bär ansvaret ekonomiskt. Detta efter att en värmepumpsinstallatör fått sitt ROT-avdrag underkänt och blivit återbetalningsskyldig, och då fakturerat kunden de saknade 8 500 kronorna. Men nu ger hovrätten fallet prövningstillstånd.

Kunden ville inte betala pengarna eftersom hon ansåg att det var hantverkaren som gjort fel. I deras kontrakt stod det emellertid en formulering som sade att om Skatteverket inte skulle bevilja rotavdrag var det hon som skulle bli betalningsansvarig till hantverkaren - en formulering som är vanlig när det kommer till ROT-avdrag.

Från början sade hantverkaren att det bara var en schablonformulering som inte skulle påverka henne. Men när Skatteverket meddelade att hantverkaren inte kunde få någon utbetalning eftersom det saknades kvitton på materialet och underlag för hur arbetskostnaden beräknats, fick kunden istället en räkning på den summa som Skatteverket inte betalat ut. När hon vägrade betala detta stämde hantverkaren henne i tingsrätten.

Tingsrätten gav hantverkaren rätt. Men kunden överklagade och nu har hovrätten gett henne prövningstillstånd. Hon anser att reglerna för ROT-avdrag är otydliga. 

– Hur skulle jag kunna veta dessa regler? För att vara helt säker skulle jag ju behövt skicka in hantverkarens offert i förväg till Skatteverket och få den godkänd, säger hon till Villaägarnas Riksförbund.

De håller med och konstaterar att om kunden inte medges ROT-avdrag har denne skyldighet att betala hantverkaren själv, men om hantverkaren inte uppfyller Skatteverkets krav finns inte några motsvarande regler.

- Att denne missat att lämna in de uppgifter till Skatteverket som krävs kan vara ett kontraktsbrott som ska ge skadestånd med samma belopp som det uteblivna rotavdraget, säger Terese Wallinder, chef för Villa­ägarnas medlemsrådgivning.

Källa: Villaägarnas riksförbund