Ekonomi

FI: Amorteringskravet är tillräckligt

Bankerna har bra buffertar och risken för boprisfall är låg enligt Finansinspektionen.

Skulle Sveriges ekonomi ta en sämre vändning har bankerna tillräckliga buffertar för att stå emot, och risken för att ett boprisfall skulle inträffa är just nu låg, enligt Finansinspektionens senaste rapport. Myndigheten sammanfattar rapporten:

"Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredställande. Trots oro i omvärlden har bankerna bra motståndskraft och tillgång till finansiering. Storbankernas behov av finansiering från marknaden och hushållens stora skulder är samtidigt sårbarheter som måste följas och mildras." 

En sådan uppföljning är amorteringskravet. Redan tidigare genomförda sådana är bolånetaket och bankernas kapitalkrav. Med dessa åtgärder på plats ses dessa delar som mindre hot mot svensk ekonomi. 

– Vi ser inte i nuläget skäl till att vidta ytterligare åtgärder, sade FI:s generaldirektör Martin Andersson under presskonferensen.