Fastighetsmäklarnämnden byter namn

Eva Westberg

Eva Westberg

Fastighetsmäklarnämnden byter idag namn till Fastighetsmäklarinspektionen för att tydliggöra för allmänheten att deras uppdrag är tillsyn av fastighetsmäklare, och för att de inte ska blandas ihop med branschorganisationen. 

- Våra huvuduppgifter är att registrera fastighetsmäklare och utöva tillsyn över dessa samt att informera konsumenter om fastighetsmäklartjänsten och god fastighetsmäklarsed, säger Eva Westberg chef för Fastighetsmäklarinspektionen och ordförande i Disciplinnämnden.

Namnbytet uppges också bero på den nya fastighetsmäklarlagen, myndigheten vill stärka sin verksamhet och samtidigt förtydliga sitt uppdrag.