Ekonomi

Fastighetsbyrån inför bank ID i budgivningen

Ett hus i Karlskrona som är till salu just nu.

Ett hus i Karlskrona som är till salu just nu. Foto: Fastighetsbyrån.

Den som vill buda på ett hus hos Fastighetsbyrån måste framgent identifiera sig.

I Konsumentverkets senaste rapport konstaterades att många är missnöjda med fastighetsmäklartjänsterna, de anser dem för krångliga och inte transparenta nog. Bland annat efterfrågas tydligare budgivning, något som Fastighetsbyrån nu tänker införa.

Mäklarföretaget meddelar att de inför mobilt bank ID i själva budprocessen. Det innebär att den som vill lägga ett bud på en fastighet först måste identifiera sig. Om den saknar mobilt bank ID ska annan identifieringsmetod användas.

När budgivningen är över kommer man även att släppa en avidentifierad anbudsförteckning till säljare och involverade budgivare där det anges hur respektive budgivare identifierat sig.

- Budgivningar är ett orosmoment i processen att köpa och sälja bostäder och det oreglerade upplägget vi har i Sverige skapar en osäkerhet. Vi har tagit ett steg med ett system där budgivare identifierar sig med mobilt bank ID. Dock ser vi att både vi i branschen och beslutsfattare har ett ansvar att göra mer för att skapa en ökad trygghet för konsumenter i samband med budgivningar, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

De hoppas att obligatorisk identifiering ska bli det som används generellt framöver bland alla mäklarfirmor så att konsumenterna kan känna sig trygga med att det inte förekommer fusk eller upptrissning av priset.

Förutom att införa förändringar i budgivningsprocessen efterfrågar mäklarföretaget även en undersökning där man tar reda på hur bindande bud skulle påverka fastighetsmarknaden. Deras analys är att bindande bud skulle minska risken för lockpriser och samtidigt skapa en större trygghet.

- Fastighetsbyrån föreslår att regeringen initierar en utredning kring effekter av bindande bud och hur ett upplägg skulle kunna utformas på bästa sätt för säljare, köpare och budgivare i Sverige. Det skulle innebära en väldigt stor förändring för både konsumenter och mäklare och kräver lagändringar inom flera stora rättsområden – men är värt att se över då det finns tydliga fördelar, skriver de i ett pressmeddelande.