Ekonomi

Färre tror på stigande bopriser

Färre tror på stigande priser och färre tänker binda räntan.

Antalet hushåll som tror på stigande bopriser minskar visar senaste Boprisindikatorn, totalt tror 39 procent på stigande priser vilket är en minskning med 4 procent sedan förra månaden. Undersökningen visar också att 3 procent fler tror på fallande priser, totalt utgör denna grupp 28 procent. Sammanlagt innebär detta att boprisindikatorn visar ett tapp på 7 enheter och stannar på plus 11.

– Hushållen misströstar om utvecklingen för svensk ekonomi det kommande året. I kombination med en svag börsutveckling under augusti har det medfört att hushållen blivit mer negativt inställda till bostadsmarknaden. Fortfarande ligger dock Boprisindikatorn på ett svagt plus, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Färre uppger också att de tänker binda sin ränta den närmsta tremånadersperioden. I augusti tänkte sex procent binda räntan medan samma siffra denna månaden är fyra procent.