Ekonomi

Färre tror att huspriserna fortsätter uppåt

Hushållen som tror på stigande huspriser framöver minskar enligt Boprisindikatorn.

Förra månaden visade SEB:s Boprisindikator att 72 procent av hushållen tror på stigande priser framöver, denna månaden har den siffran minskat till 68 procent. Det är också något fler som tror på stillastående priser, siffran har gått från 11 procent till 14 procent på en månad.

– Tron på stigande bostadspriser är fortfarande stark men vi ser en nedgång från den senaste tidens rekordnivåer. Osäkerheten kring både svensk och internationell ekonomi samt en svagare börsutveckling bidrar sannolikt till nedgången, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Banken har även undersökt hur hushållen ser på räntorna framöver. Endast fyra procent av de med helt eller delvis rörlig ränta planerar att binda sin ränta inom en tremånadersperiod. Så såg det även ut föregående månad och månaden innan dess.