Ekonomi

Färre tror på fallande bopriser

Förra månaden trodde 50 procent av hushållen på fallande bostadspriser, men den här månaden ser det något ljusare ut enligt SEB:s Boprisindikator.

Av tillfrågade hushåll svarar 43 procent att de tror på fallande bostadspriser under det närmaste året, jämfört med 50 procent förra månaden. Andelen som tror på stigande priser ligger kvar på 26 procent. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 26 procent, att jämföra med 20 procent förra månaden.

SEB definierar Boprisindikatorn som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i januarimätningen på minus 17, en uppgång med 7 enheter sedan förra månaden.

– Stigande börskurser och inte riktigt lika dramatisk rapportering kring euron den senaste tiden ligger sannolikt bakom att hushållens syn på bostadsmarknaden blivit något mindre negativ. Att hushållen skruvat ner sina ränteförväntningar bidrar också, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Boprisindikatorn är en undersökning som Demoskop utför varje månad på uppdrag av SEB. Den här undersökningen genomfördes under perioden 27 december till 4 januari 2012.