Farlig kemikalie i vattnet i 3 000 hushåll

Vid renovering av dricksvattenrör mellan 2006-2011 har i vissa fall relining med Bisfenol A använts.

En studie visar att det finns små mängder Bisfenol A i vattnet i hela 60 flerbostadshus runtom i landet. Kemikalien är hormonstörande och stör fortplantningsför­mågan hos människor, den har också kopplats samman med ökad cancerrisk och fetma. 

Anledningen till att det förekommer Bisfenol A i husens vattenrör är för att de renoverats med relining där Bisfenol A ingick i en- eller tvåkomponentsepoximetoderna, en lösning som efter 2011 inte längre används. 

I studien, som genomförts av Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket, har man kommit fram till att cirka 3 000 hushåll är drabbade - men myndigheterna skriver inte vilka. De hänvisar istället till fastighetsvärden i respektive bostadshus. Däremot finns en lista med information om vilka orter som berörs. Den hittar du här: http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/nyheter/2013/Sammanstallning-relining.pdf.