Ekonomi

Få unga vuxna betalar för att bo kvar hemma

Betalar du något för att bo kvar hemma?

Betalar du något för att bo kvar hemma? Grafik: SBAB.

Det är svårt att flytta hemifrån, och bland de som bor kvar betalar majoriteten ingenting.

Tidigare undersökningar visar att det är svårt för unga vuxna att flytta hemifrån på grund av bostadsbristen och kontantinsatsen. Men trots att de kommit upp i ålder och bor kvar i sitt föräldrahem är det många som väljer att inte betala för sig. 76 procent av unga i åldern 18-26 år betalar ingenting för att bo kvar hemma.

Bryter man ner siffrorna ser man dock att ju äldre personen blir desto större chans är det att den betalar. I åldersgruppen 18-20 år är det knappt 1 av 10 som betalar för sig, medan varannan betalar för sig i åldersgruppen 24-26 år.

Claudia Wörmann, boendeekonom hos SBAB, tycker dock att siffrorna är beklagansvärda.

- Det här är nedslående siffror. Som förälder är det ens ansvar att skola barnen ekonomiskt eftersom det är en nyttig väg in i vuxenlivet och borgar för att barnet kommer att klara den egna hushållsekonomin senare. Oavsett hur liten eller oregelbunden inkomst vuxna barn har ska de därför alltid betala för sig om de bor kvar hemma. Saknar barnet inkomst kan föräldrar istället kräva att barnet betalar med arbetsinsatser, det är aldrig fel. Det kan annars bli ett surt uppvaknande för barnet som kanske har trott att kylskåpet fyller på sig själv.

Hon har fyra tips till föräldrar med hemmaboende barn:

  • Ta betalt av ditt vuxna barn om han/hon bor kvar hemma, det skolar barnet ekonomiskt
  • Om barnet saknar pengar/inkomst, kräv mer hjälp med hushållsarbetet
  • Har du möjlighet att spara pengarna som barnet betalar kan det blir en bra grundplåt inför den dag då barnet flyttar, till exempel kan pengarna användas för att hjälpa barnet med en kontantinsats
  • Var hård och ge barnet inblick i vad det faktiskt kostar att bo. Det kommer göra det enklare för barnet att klara sin egen hushållsekonomi i framtiden