Ekonomi

Expertisen oenig efter räntebesked

Riksbanken beslutade igår att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent och skjuta fortsatta höjningar något framåt i tiden.

Orsaken till att man inte rör räntan är att oron för den statsfinansiella situationen i omvärlden har ökat och de globala tillväxtutsikterna har försämrats. Inbromsningen i svensk ekonomi väntas därmed bli mer uttalad jämfört med bedömningen i juli.

Experterna är oeniga om hur beslutet kommer att påverka svenska boräntor.

 Finansminister Anders Borg förväntar sig att beslutet ger en positiv effekt på boräntorna, och säger till Dagens Industri:

 ”Det är väl rimligt att boräntorna påverkas när vi får bedömningar som tyder på att vi får en uppbromsning i ekonomin och en större osäkerhet kring återhämtningen. Det är väl en naturlig slutsats att boräntorna påverkas av det”

 Swedbanks bedömare anser tvärtom att hushållen bör ta höjd för högre boräntor framöver.