Ekonomi

EU granskar svenskarnas höga skuldsättning

EU-kommissionen varnar Sverige. Anders Borg meddelar att åtgärder redan satts in och fler är planerade.

EU-kommissionen varnar Sverige. Anders Borg meddelar att åtgärder redan satts in och fler är planerade.

De höga huspriserna har lett till sådan skuldsättning i svenska hushåll att EU-kommissionen nu riktar en varning till Sverige.

Förra året presenterade EU-kommissionen nya regler om ekonomisk styrning som på ett tidigt stadie ska kunna hindra att länder hamnar i makroekonomiska obalanser. Igår kom den första rapporten och där blir Sverige, ihop med elva andra länder, varnade. Det uttrycks oro över den skuldsättning som de höga huspriserna medfört i vårt land.

Även våra grannländer Finland och Danmark finns med bland de tolv länderna. Finland för att landets invånare har för hög skuldsättning och för att landet som helhet tappat andelar på exportmarknaden, och Danmark på grund av för hög skuldsättning i den privata sektorn.

Hos den Europeiska Kommissionen i Sverige går att läsa följande: “Rapporten och den första varningen som har riktats till Sverige är ett första steg. Väljer kommissionen att gå vidare med mekanismen MIP kommer Sverige vara skyldigt att följa rekommendationerna, men de ekonomiska sanktioner som kan träda ikraft för euroländerna gäller inte för Sverige.”

MIP står för Macroeconomic Imbalance Procedure, och är det nya övervakningssystem som ska förebygga makroekonomisk obalans i medlemsländerna.

Enligt finansminister Anders Borg ser regeringen också riskerna med den höga skuldsättningen. Enligt honom har de redan genomfört åtgärder i bank- och hushållssektorn och fler åtgärder är planerade. Bland annat nämner Borg ett stärkt kapitaltäckningskrav från banken, lånetak och riktlinjer kring amortering.

Regeringen vill dämpa den höga skuldsättningen. De vill även att bostadspriserna långsamt sjunker under ett par år, de vill dock inte se ett kraftigt prisfall på kort tid då vi är i ett läge med avmattning.