Enklare att söka bostadsbidrag

Den kallas för antikrångelkatalogen och består av ett 30-tal förändringar som ska göra det enklare att söka bostadsbidrag.

Det ska bli enklare att söka bostadsbidrag. Försäkringskassan har på uppdrag av regeringen tagit fram 30 förslag till hur processen kan förenklas, bland de mest intressanta går att läsa att bostadsbidrag och bostadstillägg ska slås samman, att bidraget ska baseras på schabloner för bostadskostnader och att du ska slippa söka om bidraget en gång om året.

Förenklingarna kallas för anitkrångelkatalogen och förhoppningen är att den ska kunna ersätta det nuvarande bostadsbidraget senast 2014. Försäkringskassan uppger att de ska överlämna den till regeringen inom kort.

Läs mer
25% av bostadstilläggen är felaktiga