Juridik

EI väljer att överklaga domen i fallet mot elnätsföretagen

Energimarknadsinspektionen väljer att överklaga förvaltningsrättens domslut.

Förvaltningsrätten valde i mitten av december att gå på elnätsföretagens linje. Men nu har Energimarknadsinspektionen valt att överklaga domen som säger att myndighetens övergångsmetod var felaktig och att kalkylräntan var satt för låg. Att domen gick på elnätsföretagens linje möjliggjorde kraftigt höjda elnätspriser - med risk för 30-40 procents högre elräkning inom en 4-årsperiod. 

- Att det finns utrymme att tolka regelverket så att det uppstår skillnader på över 40 miljarder kronor mellan våra beslut och domstolens domar visar att det är orimligt med en så otydlig lagstiftning. Det måste finnas tydligare spelregler på elmarknaden, säger Anne Vadasz Nilsson som är generaldirektör på Ei.

Läs mer:

Risk för kraftigt höjda elnätspriser