Ekonomi

För dyrt och komplicerat att bygga

Bostadsminister Mehmet Kaplan tog emot utredningen.

Bostadsminister Mehmet Kaplan tog emot utredningen.

En statlig utredning har kommit fram till att kommunernas olika regler gör det svårt för byggföretagen.

Idag överlämnades ”Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande” till bostadsminister Mehmet Kaplan, där utredarna slår fast att det finns plats att bygga mer men att det är för dyrt och komplicerat. En av de orsaker som lyfts är de kommunala särkraven. Olika regler i olika kommuner gör projekten ineffektiva för byggföretagen, vilket i sin tur hämmar konkurrensen då färre aktörer vill vara med, och därmed nybyggnationen.

– Om varje kommun ställer olika krav på de bostäder som byggs kan man inte bygga samma typ av hus i flera kommuner. Det blir ingen skala i byggnationen, då blir projekten dyrare, säger utredare Sten Nyberg.

Utredningen innehåller också en rad förslag över vad regeringen bör göra, bland annat:

  • Främja enhetlighet och transparens och ta initiativ till en strategi i syfte att koordinera tillämpningen av plan- och markanvisningsprocesserna och möjliggöra att "typgodkända" flerbostadshus kan byggas i hela landet.

  • Att stödja utvecklingen av en digitaliserad planprocess.

  • Kommuner ska undvika egna särkrav för att uppnå enhetlighet och transparens i planarbetet.

Huruvida detta kommer att leda till några direkta åtgärder som påverkar bostadsbristen återstår att se.