Ekonomi

Diskmaskinen gav stötar efter köksrenoveringen

Köksrenoveringen gick helt fel, och resultatet var farligt. Men nu får bostadsägaren rätt till ersättning.

20 850 kronor, så mycket får Beda Krasniqi tillbaka av de 36 000 kronor som hon betalat en hantverkare för att renovera hennes kök. När renoveringen stod klar satt rör lösa, det var skador på väggar och lister på grund av undermålig montering och spackling och diskmaskinen visade sig vara strömförande. Allmänna Reklamationsnämndens bedömer därför att arbetet inte är fackmässigt utfört.

Försvaret från hantverkaren är att beställaren bett honom genomföra renovering av el och VVS först i efterhand, detta skulle då inte ha ingått i originalavtalet som gällde ett snickaruppdrag. Han ska sedan ha renoverat el och VVS gratis ändå, trots att han saknar behörighet, för att vara snäll så att hon slapp betala någon annan.

Men Allmänna Reklamationsnämnden påpekar i sitt beslut att arbetet genomförts i strid mot gällande regler, och att det åligger hantverkaren att tacka nej om denne inte har den behörighet som krävs: "En tjänst som inte utförts fackmässigt och i strid med författningsföreskrifter och myndighetsbeslut är att anse som felaktig".

Det inträffade skedde i Nässjö i slutet av förra året, men då anmälan inte inkom förrän i mars i år har beslutet inte kunnat fattas förrän nu.