Ekonomi

Detta köper vi för bolånepengarna

Vår medlem P-plats har byggt en hundkoja som ser ut som familjens husvagn. Husvagnar är något det ibland lånas till på bolånet, men P-plats har inget med artikeln att göra.

Vår medlem P-plats har byggt en hundkoja som ser ut som familjens husvagn. Husvagnar är något det ibland lånas till på bolånet, men P-plats har inget med artikeln att göra. Foto: P-plats.

Det är inte bara husköp som det lånas till på bolånet, vi köper även andra saker.

Bolånet används till mer än husköp visar en undersökning som Sifo genomfört för SBAB. 55 procent har någon gång höjt sitt bolån utan att flytta, och i åldersgruppen 35 år eller äldre ökar den siffran.

Det absolut vanligaste är att vi använder pengarna till att renovera. Men de kommer även till användning för att köpa andra prylar, exempelvis bilar, båtar och husvagnar. Speciellt bland de lite äldre, de som är 56 år eller mer.

- I den här åldern har många gjort bostadskarriär och har ofta ett stort utrymme i sin bostad som säkerligen känns lockande att använda till fritidsnöjen. Ett varningens finger kan vara på sin plats. Saker som båtar och bilar minskar snabbt i värde och bör amorteras i högre takt. Se också upp så att inte låneutrymmet minskar så pass att nästa steg i boendelivscykeln försvåras, säger Emma Persson, boendeekonom hos SBAB.

Något annat en del lånar till är sparande och investeringar. Ytterligare en grupp har lånat till att betala av andra lån.

Renoveringar utgör dock den absolut största kategorin.

- Det händer mycket under livets gång som gör att boendet behöver anpassas. En om- eller tillbyggnad kan öka värdet på bostaden och behöver inte innebära att belåningsgraden i praktiken ökar. Men man bör ta i beaktning att ett större lån gör att ränteutgifterna stiger och därmed ökar kostnaderna för hushållet, säger Emma Persson och ger tre tips:

  • Se till att du sparar regelbundet till reparationer och underhåll så att inte en höjning av bolånet är ditt enda alternativ när ett renoveringsbehov uppstår.
  • Starta ett sparkonto för bil-, båt- eller husvagnsköp så att du åtminstone kan gå in med en rejäl kontantinsats när du köper dem.
  • Även om du har ett låneutrymme i bostaden, fundera noga innan du överväger att höja bolånet. Dina ränteutgifter stiger och det kan göra det svårare att ta nästa steg i boendekarriären.