De mest inbrottsdrabbade kommunerna

Mest inbrottsdrabbade kommuner per småhus 2016.

Mest inbrottsdrabbade kommuner per småhus 2016. Tabell: Villaägarnas Riksförbund.

Antalet inbrott skiljer sig åt kraftigt beroende på var du bor.

Husägare i Solna löper störst risk i Sverige att drabbas av inbrott, detta visar statistik som Villaägarnas Riksförbund tagit fram. Snittet för riket som helhet är 0,67 procent, medan den som bor i Solna istället har en risk på 4,6 procent att förhålla sig till.

- I den takten tar det 22 år att gå igenom hela beståndet. De flesta småhusägare kan alltså räkna med att drabbas någon gång under den tid de bor i huset. Det borde vara en väckarklocka för både småhusägarna, polisen och kommunen, säger Lena Södersten, förbundsjurist hos Villaägarnas Riksförbund.

Att många inbrott sker i Stockholmskommunen Solna är dock inte helt oväntat. Statistiken visar att de flesta inbrotten sker i Skåne, Västra Götaland och Stockholm, med Stockholm stad högst upp i toppen. Solna, Danderyd och Sundbyberg hamnar dock högst när man sätter antalet småhus i kommunen i relation till antalet inbrott.

Bor du däremot i Åre, Berg eller Arvidsjaur kan du skatta dig lycklig - där anmäldes inte ett enda inbrott 2016. Tittar vi istället på länsnivå är Gotland det län där det sker minst antal inbrott i hus, snittet där ligger på 0,16 procent. 

Villaägarnas Riksförbund har även tittat på statistiken för antalet inbrott över tid. Mellan åren 2015-2016 var det en minskning, men sett över en längre period ökar antalet inbrott.

Jämförs 10-talet med 00-talet har det skett en ökning på 28 procent. Under 00-talet var siffran 10 700 inbrott i hus per år, medan det under 10-talet var i snitt drygt 13 700 per år.

Mellan 1996-2016 är ökningen istället hela 53 procent.

- Att drabbas av inbrott är en integritetskränkning och något som småhusägare är särskilt oroliga för. Polisen och kommunerna behöver prioritera det brottsförebyggande arbetet. Dessutom behöver fler inbrottstjuvar sättas fast. Vi måste vara beredda att lyfta på alla stenar för att bryta trenden varaktigt, säger Lena Södersten.

Här hittar du statistik över antalet inbrott i alla Sveriges kommuner så att du kan se hur det ser ut i just din kommun.